Extra sporthal in Uithoorn ?

04-12-2017, 23:30 | Lezersnieuws | Jan Hazen

Tijdens de Raadsvergadering van 30 november jl werd er na een langdurig debat besloten over de toekomst van de overdekte sportaccommodaties in Uithoorn.

Wat betreft de vervanging van de oude sporthal De Scheg is er besloten om deze te slopen en geheel te vernieuwen. De VVD had liever gezien dat deze hal bij het sportpark De Randhoorn was verschenen, met een nieuw gymlokaal bij de 2 basisscholen aan de Europarei. Politiek was dit echter niet haalbaar.

Tijdens het onderzoek naar de gewenste oplossing was het voor de VVD zonneklaar dat er in Uithoorn gewoon te weinig ruimte in de sporthallen is. Veel sporters van Qui Vive en de Legmeervogels moeten vaak uitwijken naar Aalsmeer, Haarlemmermeer en Leimuiden omdat de Scheg en de KDO-hal bomvol zitten. Voor de VVD een onverteerbare zaak.

Samen met het CDA kwam de VVD fractie dan ook met een amendement voor een extra sporthal.

In dit amendement kreeg het College de opdracht om met een voorstel om een extra sporthal te realiseren bij het sportpark De Randhoorn. Door de hal te koppelen aan de bestaande sportvoorziening van VV Legmeervogels kan er goedkoop en snel gebouwd worden en is ook de exploitatie veel voordeliger.

Tijdens het langdurige debat verwoordde de fractieleider van de VVD, Nick Roosendaal, het als volgt:

"Een nieuwe sporthal is een besluit dat je eens in de 40 jaar neemt en het zou dan wel erg kortzichtig zijn om nu alleen maar naar de één op één vervanging van de Scheg te kijken. Terwijl iedereen ervaart dat er een schrijnend tekort aan faciliteiten in Uithoorn is, waar de Uithoornse sporters, met name de jeugd de dupe van zijn. Dus laten we nu deze stap zetten en investeren in de kwaliteit van ons dorp."

De fractie van Ons Uithoorn ondersteunde het amendement, waardoor het een meerderheid in de Raad kreeg.

Hopelijk leiden de voorstellen tot een spoedige realisatie van de 3e sporthal bij de Randhoorn.