Groen Uithoorn tegen samenwerking in Duo+ deel2

12-03-2018, 00:09 | Lezersnieuws | Charles

Groen Uithoorn tegen samenwerking in DUO+

Deel 2 , vervolg

Heeft de DUO organisatie al iets opgeleverd voor de inwoners van Uithoorn?

Groen Uithoorn  is de enige van de Uithoornse partijen die vanaf dag één fel gekant is geweest tegen DUO+ en gepleit heeft voor samenwerking met een grotere gemeente (bijvoorbeeld Amstelveen of Haarlemmermeer).

DUO+ is de ambtelijke samensmelting van Diemen (gedeeltelijk), Uithoorn en Ouderkerk. Vooral Diemen lijkt ver van ons bed (meer Amsterdam) en doet ook maar gedeeltelijk mee. De + stond voor Ronde Venen maar die zijn tijdig afgehaakt. Lucky guys!

Eigenlijk kun je beter spreken over DUO-.

DUO+ staat met name voor de 3 K’s: Kwaliteit (verbeteren), Kwetsbaarheid (verminderen) en Kosten(verlagen).

De Kwaliteit (service aan de burger) heeft men met de grootste moeite overeind weten te houden. Een pluim daarvoor!!

De Kwetsbaarheid doelstelling heeft het moeilijk met het hoge verloop en ziekte verzuim.

De derde K,  kostenbesparingen waren beloofd vanaf het eerste jaar. Het was één van de belangrijkste redenen voor de samenwerking.  Het werden echter tekorten, grote tekorten.  Het college  moest alle zeilen bijzetten om de miljoenen tekorten in 2016 aan te zuiveren. De andere twee gemeentes moesten dat ook doen; miljoenen euro’s. In 2017 was het “maar” 3 ton Euro’s per gemeente! Allemaal geld grotendeels van ons, de burgers van Uithoorn, Ouderkerk en Diemen. Geld dat ten goede zou moeten komen voor de inwoners.

Hoe kon dit gebeuren?

Zijn we om de tuin geleid door het college van B&W?  Waren alle kosten wel opgenomen in de prognoses of waren die te rooskleurig voorgesteld of bewust achterwege gelaten?   

Verder is ook gebleken dat het geen gemakkelijke opgave was (en is) om drie gemeentelijke organisaties met ieder eigen gewoonten en gebruiken te laten samenwerken. Dit heeft dan ook geleid tot een hoog ziekteverzuim en groot verloop onder de ambtenaren. Hiedoor liepen de kosten voor tijdelijke inhuur hard op.

Ook de leiding van DUO+ kende zijn verloop.  DUO + is ruim twee jaar onderweg en heeft inmiddels zijn tweede directeur.

De ict-systemen verschillen ontzettend per gemeente. Dit betekende bijvoorbeeld dat  een ambtenaar uit het Ouderkerkse niet kon werken met het systeem van Diemen voor dezelfde activeiten. Dus iedereen werkte eerst voor de eigen gemeente met de eigen programma’s. Het integreren naar één systeem heeft teveel tijd en geld gekost. 

Uit de accountantscontrole van 2017 is gebleken dat er veel incomplete en foute dossieropbouw is. Het herstel hiervan heeft veel tijd en geld gekost.

Wij vragen ons met recht af of je met DUO + moet doorgaan. Het spreekwoord is toch “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. Wij kiezen voor “keren”en wenden ons graag tot een grotere gemeente  en het opheffen van DUO+.

Groen Uithoorn kiest voor een duurzame oplossing die zorgt voor een structureel kwalitatief betere dienstverlening voor de inwoners van Uithoorn.