Herdenking 4 mei Uithoorn

17-04-2018, 09:42 | Lezersnieuws | Stichting

De 4 mei herdenking

In Uithoorn heeft de 4 mei herdenking niet alleen betrekking op de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Wij staan ook stil bij de slachtoffers die gevallen zijn bij andere oorlogen, geweld of vredesmissies (bijvoorbeeld de Balkanoorlog, de vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië, terroristische aanslagen, e.d.).  Vrijheid, verdraagzaamheid en vrede is niet vanzelfsprekend, zeker in 2018 en belangrijker thema dan ooit. De 4 mei herdenking is daar een goed moment voor.

 

Op 4 mei is om 19.00 uur een informele kranslegging bij de plaquette van oorlogsslachtoffers 1940-1945 en om 19.30 uur start de herdenking vanuit het Oranjepark met een stille tocht. Slagwerkers van KnA gaan voorop met omfloerste trom. Bij het Stiltemonument tegenover de Thamerkerk wordt de Last Post gespeeld en is het om 20.00 uur twee minuten stil, afgesloten door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna volgt een toespraak door de burgemeester. Hij zal namens de gemeente een krans leggen, gevolgd door de bloemenhulde van inwoners en organisaties uit de gemeente Uithoorn. Iedereen wordt nadrukkelijk verzocht om bloemen mee te nemen. Aansluitend is er in de Thamerkerk het programma “Door de nacht klinkt een lied”, over de wijze waarop drie zangeressen de oorlog door kwamen. De joodse Jetty Paerl vluchtte naar Londen en werd de trooststem van Radio Oranje. Conny Stuart meldde zich als beginnend chansonnière noodgedwongen aan bij de Kultuurkamer. De joodse violiste Jetty Cantor zong om te overleven in het cabaret van kamp Westerbork. Jetta Starreveld, Monique de Adelhart Toorop en Mirjam van Dam brengen al zingend hun verhalen tot leven onder pianobegeleiding van Guus Westdorp. De toegang is vrij, maar het aantal plaatsen beperkt.

 

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze herdenking.

 

Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar www.facebook.com/4meiuithoorn.nl