• Vrijeschool: een warm bad voor elk kind waar ook creativiteit centraal staat.

    Anouk Wagenaar-Bakker

Informatieavond Vrijeschool Mijdrecht: leerlijn van groep 3 t/m groep 8

16-04-2018, 17:14 | Lezersnieuws | Mariska

Vrijdag 20 april organiseert het Initiatief Vrije School Groene Hart opnieuw een informatieavond voor geïnteresseerde ouders van (bijna) kleuters of oudere basisschoolleerlingen. Thema van deze avond: de leerlijn op de vrijeschool vanaf klas 1 (zoals groep 3 in de vrijeschool genoemd wordt). Jacqueline Homan, vrijeschool-leerkracht in Bussum, zal hierover vertellen.

Naast de presentatie is er ook aandacht voor vragen over het vrijeschoolonderwijs in het algemeen en vrijeschool-kleuteronderwijs in het bijzonder. Er zal werk van leerlingen te zien zijn én er wordt natuurlijk nader in gegaan op de stand van zaken van het initiatief.

Locatie: Partou in Mijdrecht

De informatieavond vindt plaats bij kinderdagverblijforganisatie Partou, Oosterlandweg 16A in Mijdrecht. De inloop is vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur start de informatieavond.

Aanmelden

Hoe meer belangstelling, hoe meer kans op een vrijeschool in Mijdrecht. Wees welkom en neem andere belangstellenden mee. Aanmelden kan via vrijeschoolgroenehart.wordpress.com