Streekmarkt Uithoorn stopt. 

22-05-2018, 10:41 | Lezersnieuws | Streek

Na negen achtereenvolgende jaren stopt de Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel en omstreken. Waarom?, vraagt u zich af. Het organiseren van een markt kost tijd, geld en mensen. Drie belangrijke pijlers en er ontbreken er nu 2. Geld en mensen.

De Stichting Streekmarkt is sterk afhankelijk van donaties of bijdragen uit daarvoor opgerichte fondsen. In voorgaande jaren ontving de Stichting van bepaalde bedrijven of instellingen een bijdrage om de markt te organiseren. In 2016 mocht de streekmarkt zich verheugen op een bijdrage uit een nieuw op te richten fonds, ten behoeve voor de markt in 2017; doch ving met dezelfde aanvraag bot in 2017 voor de markt in 2018. Maak Uithoorn leefbaar en ondersteun initiatieven die dat streven hebben. De Streekmarkt Uithoorn valt helaas niet (meer) onder die categorie, dus,….   Mensen: het bestuur van de Stichting bestond eerder uit 3 personen, doch door vertrek van Henk bleven er 2 over. Na (tevergeefs) herhaalde oproep om zitting te nemen in het bestuur en nu met het vertrek van Ruud blijft er maar 1 over. De basis om door te gaan is hiermee komen te vervallen en stopt De Streekmarkt Uithoorn. Het bestuur van de Stichting heeft 9 achtereenvolgende jaren met plezier en enthousiasme de Streekmarkt voor u georganiseerd, maar komt nu dus ten einde. Dank aan allen die de markt mogelijk hebben gemaakt, dank aan de bezoekers, de vrijwilligers, de ondernemers, de instellingen die de markt financieel wilde ondersteunen, dank, dank, dank. Het bestuur van de Stichting Streekmarkt Uithoorn