Uw zorg is de zorg van ons allemaal!

27-01-2018, 16:11 | Lezersnieuws | Marga Moeijes-van den Hooff

Op het gebied van welzijn en zorg hebben ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in de afgelopen jaren omdat verschillende overheidstaken op het bord van de gemeente terecht gekomen zijn. Dat betreft taken op het gebied van de AWBZ (begeleiding en verzorging van bewoners met een beperking), de jeugdzorg (maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jongeren) en de participatiewet (re-integratie en deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Het doel van deze operatie was om de zorg dichter bij de bewoners te brengen, maar ook was er sprake van een forse bezuiniging. De gemeente stond voor de opdracht om dit kleinere budget efficiënter in te zetten. Een bijkomend effect was en is dat er meer wordt gevraagd van de zelfredzaamheid van mensen en hun omgeving.

Als oud fysiotherapeut maak ik mij m.n. zorgen om de groeiende groep ouderen en minder-validen die thuis blijven wonen. Is er voor hen wel voldoende hulp thuis beschikbaar? Weten zij de weg te vinden naar de gemeente of andere zorgaanbieders zoals Uithoorn voor Elkaar, als zij hulp nodig hebben? Durven zij over hun schroom heen te stappen die hulp te zoeken? Is die hulp betaalbaar?

Hiervoor is het belangrijk dat in iedere wijk van Uithoorn een mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten, waar op een laagdrempelige manier contact met medebewoners en professionals gemaakt kan worden, waar eventuele zorgen gedeeld kunnen worden. Vaak zijn er simpele oplossingen voor praktische problemen, waar buurtbewoners misschien een kleine taak op zich kunnen nemen. In zo'n buurtkamer worden onderlinge netwerken tussen bewoners versterkt, wat de zorgtaak van de gemeente ontlast.

Afgelopen donderdag is door de gemeente de nieuwe website "uithoornhelpt.nl" gelanceerd. Op deze website wordt de sociale kaart van Uithoorn in beeld gebracht. De hoop en de wens is dat bewoners hierdoor beter de weg zullen vinden.

Zo kunnen de gemeente en bewoners samen een bijdrage leveren aan een zorgzame samenleving in Uithoorn.