Wonen

UITHOORN De verkoopprijs van een gemiddelde koopwoning in gemeente Uithoorn is vorig jaar gestegen tot ruim 364.000 euro. In 2018 was dat nog bijna 344.000 euro, een stijging van 6 procent.
UITHOORN In de Thamerkerk, Amsteldijk 1, wordt woensdag 5 februari van 17.30 tot 20.00 uur een informatieavond gehouden over nieuwbouwplan Allure aan de Amstel fase 1. Deze eerste fase van Allure aan de Amstel bestaat uit twaalf tweekamerbenedenwoningen met een eigen tuin, twaalf tweekamerbovenwoningen / maisonnettes met een zonnig balkon en...
NOORD-HOLLAND De provincie gaat samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan de slag om verder invulling te geven aan de woonagenda voor de komende vijf jaar. In de woonagenda worden de ambities, kaders en maatregelen benoemd. De belangrijkste ambitie: zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen...
UITHOORN Doordat de woningmarkt onder druk staat, stijgen de prijzen van de woningen, ook in Uithoorn en De Kwakel. Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door vele factoren en de gemeente is al jaren bezig om hier beleid voor te maken. De gemeente heeft desondanks in de afgelopen periode aanvullende acties ondernomen om betaalbare koop- en...
UITHOORN Met het onthullen van het bouwbord hebben Bert Halm, bestuurder Eigen Haard, Hans Bouma, wethouder gemeente Uithoorn en Menso Oosting, directeur Fijn Wonen het startsein gegeven voor de bouw van 34 energiezuinige huur-eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Legmeer-West in Uithoorn.
UITHOORN Wethouder Hans Bouma en Peter Kerklaan en Barend Olde Rikkert van Expo Vastgoed hebben vorige week de anterieure overeenkomst voor het project Thamenhof ondertekend.
UITHOORN In oktober sprak de raad tijdens een besloten deel van de raadsvergadering over het laten uitvoeren naar een onderzoek naar mogelijke woningbouw op de plek van de Kwakelse sportvelden. De sportclubs zouden, als de plannen doorgaan, worden verplaatst naar de rand van het dorp. De geluidsfragmenten zijn nu openbaar. Daaruit blijkt dat...
DE KWAKEL De gemeente doet onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de sportvelden in De Kwakel naar het gebied de Ruilverkaveling ten zuiden van de dorpskern. Op de vrijkomende sportvelden kunnen dan woningen gebouwd worden. Het idee is in een pril stadium en moet verder onderzocht worden. Pas daarna besluit de gemeenteraad of...