• .

´Uithoorn voor Elkaar´ slaat aan bij inwoners

UITHOORN De nieuwe manier van samenwerken in Uithoorn voor Elkaar blijkt volgens een eerste evaluatie aan te slaan bij de inwoners. Uithoorn voor Elkaar is een samenwerking tussen vijf welzijnsorganisaties. Steeds meer mensen weten volgens hen hun weg te vinden naar het Infopunt in het Buurtnest, waar bewoners terecht kunnen met allerhande (hulp)vragen.

Bij Uithoorn voor Elkaar zijn vijf organisaties aangesloten: MEE, Videt, Mantelzorg & Meer, Servicepunt & Tympaan-De Baat en Participe Amstelland (voorheen Vita). Inwoners kunnen er terecht met ideeën om iets te organiseren of met een (hulp)vraag over bijvoorbeeld zorg, ontmoeten, gezondheid, inkomen of opvoeden. Zo wil Uithoorn voor Elkaar meedoen mogelijk maken. De samenwerking krijgt steeds beter vorm. Door de korte lijnen worden inwoners breder, intensiever en sneller geholpen. Maar er is nog werk aan de winkel. Er wordt hard gewerkt aan de zichtbaarheid en bekendheid van het centrale loket.

Uithoorn voor Elkaar is juni gestart en onderzocht is (als ´nulmeting´) hoe de dienstverlening scoort. Daar is uitgekomen dat 88 mensen gebruik hebben gemaakt van het Jeugdsportfonds. Dit mag volgens de organisatie nog verder groeien. Over het 1e halfjaar geeft 90 procent van de 160 klanten aan zelfredzamer te zijn na een ondersteuningstraject. Verder doet 1 op de 7 inwoners mee aan activiteiten die Uithoorn voor Elkaar mede mogelijk maakt. Ook zijn via de organisatie 80 vrijwilligers aan de slag gegaan en zijn door ondersteuning van de organisatie in een half jaar 10 inwonersinitiatieven tot stand gebracht.

Op basis van de evaluatie wordt de komende tijd ingezet op het bevorderen van de participatie van mensen die nog niet meedoen en het ondersteunen van kwetsbare inwoners met maatjes. Ook gaat de organisatie samen met de gemeente met inwoners in gesprek over de behoefte aan een veelzijdige ontmoetingsplek in Thamerdal. Ook wordt de samenwerking versterkt met partners rond inwoners met verward gedrag, mensen met een licht verstandelijke beperking en jeugd. Op 16 februari wordt een Lichtjesloop gehouden waaraan iedereen kan meedoen.

Suggesties om de dienstverlening verder te verbeteren kunnen gestuurd worden naar info@uithoornvoorelkaar.nu .