• Pixabay

´Vroeg Eropaf' om huisuitzetting te voorkomen werkt

UITHOORN Het project 'Vroeg Eropaf' om huisuitzettingen te voorkomen werkt volgens de gemeente in Uithoorn. Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen de gemeente en woningstichting Eigen Haard. De bedoeling van samenwerking is om vroeg probleemschulden in beeld te krijgen, om huisuitzettingen te voorkomen en om inwoners te ondersteunen. Dit jaar zijn er al meer dan 100 meldingen van huurachterstand binnen gekomen bij de gemeente.

De afspraak is dat Eigen Haard een achterstand van de huurbetaling van twee maanden aan de gemeente meldt. Een klantmanager van de gemeentelijke schuldhulpverlening gaat vervolgens naar de huurder toe om te bespreken hoe de huurachterstand is ontstaan en of er hulp nodig is. Soms is een eenmalig financieel advies voldoende. Maar het gebeurt ook dat er meer aan de hand is en er meer financiële problemen zijn. Samen met de huurder wordt besproken wat er mogelijk is. Er zijn volgens de gemeente ook huurders die niet zitten te wachten op hulp van de gemeente. ,,Dan kan de schuldhulpverlener weinig betekenen. Maar het merendeel van de huurders stelt hulp op prijs. Bij de Vroeg Erop af aanpak wordt dan de incassoprocedure tijdelijk stopgezet om tot een structurele oplossing te komen. De voorwaarde is wel dat de lopende maandhuur vanaf dat moment betaald wordt," aldus een woordvoerder van de gemeente.

Vroeg Eropaf heeft als doel om er vroeg bij te zijn en zodoende meer probleemschulden en een huisuitzetting te voorkomen. Vaak staat een betalingsachterstand van de huur niet op zichzelf en zijn er meer betalingsachterstanden bij andere crediteuren. ,,Betalingsachterstanden kunnen snel oplopen door bijvoorbeeld incassokosten en de kosten van een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter," laat de gemeentewoordvoerder weten.  Vervolgt: ,,De kosten voor een ontruiming kunnen oplopen tot wel 10 duizend euro en komen voor rekening van degene die wordt ontruimd, dus bovenop de huurschuld. Zo ontstaat al snel een schuld die niet meer is te overzien en hier heeft niemand wat aan. Daarom werken Eigen Haard en de gemeente Uithoorn samen in het vroeg signaleren van financiële problemen en in het voorkomen van huisuitzettingen."

De gemeente laat verder weten dat zij het aantal ontruimingen momenteel ziet dalen: ,,Vroeg Eropaf blijkt een goede methode om in een vroeg stadium bewoners te benaderen. Bij bijna alle Vroeg Erop af melding kan de huurder blijven wonen en worden afspraken gemaakt over de financiën voor de lange termijn."


De gemeente Uithoorn is niet de enige die de aanpak Vroeg Eropaf hanteert. In Amsterdam is de aanpak een van de pijlers van de Amsterdamse preventieve aanpak. Daar wordt bij jaarlijks zo'n 8 duizend mensen aangebeld door een schuldhulpverlener. Amsterdam werkt in tegenstelling tot Uithoorn niet alleen samen met de woningbouwvereniging, maar zijn er meerdere partners aangesloten zoals nutsbedrijven en zorgverzekeraars. De gemeente Uithoorn wil de Vroeg Eropaf aanpak ook verder uitbreiden met andere crediteuren. 

De afspraken en de werkwijze voor Vroeg Eropaf zijn vastgelegd in een convenant. Dit convenant regelt ook dat persoonsgegevens op de juiste wijze verwerkt worden. Eigen Haard informeert haar huurder over de Vroeg Eropaf aanpak via de herinneringen en aanmaningen en magazine.