• De Tweede Kamer debatteerde dinsdag uitgebreid over de toekomst van Schiphol.

    René de Leeuw

Aantal klachten over vlieglawaai blijft hoog

UITHOORN Het aantal klachten over vliegtuiglawaai is na een sterke toename in 2017, in 2018 hoog gebleven in Uithoorn en De Kwakel. Wel daalde in Uithoorn het aantal klagers. Dat blijkt uit cijfers van het Bezoekers Aanspreekpunt Schiphol (BAS), dat de klachten registreert.

René de Leeuw

Uit Uithoorn, dat vooral overlast heeft van de Aalsmeerbaan, kwamen in 2018 23.668 klachten. Dat is ruim duizend minder dan in 2017, toen er 24.727 klachten werden genoteerd. Dat was toen een heel sterke stijging ten opzichte van 2016, toen er 15.445 klachten waren. Het aantal klagers nam in 2018 wel flink af, van 314 in 2017 naar 240 in 2018, ongeveer hetzelfde niveau als in 2016, toen er 230 klagers waren. Uithoornaars klaagden in 2018 vaker over nachtvluchten: 226 keer, tegen 133 in 2018. In 2016 waren er 38 klachten over nachtvluchten boven Uithoorn.

Ook in De Kwakel bleef het aantal klachten hoog: 1958 tegen 1981 in 2017. Ter vergelijking: in 2016 waren er 'maar' 445 klachten. Het aantal klagers steeg in 2018 van 50 naar 54, en dat waren er in 2016 nog 36. Kwakelaars klaagden vaker over nachtvluchten: 71 keer tegen 66 keer in 2017 en slechts 22 keer in 2016.

ERGERNIS De ergernis nam in 2017 sterk toe als gevolg van groot onderhoud aan de Kaagbaan. Die kon toen tien weken niet worden gebruikt en veel vliegtuigen weken uit naar de Aalsmeerbaan. In 2018 kreeg de Polderbaan groot onderhoud, wat voor Aalsmeer minder gevolgen had. BAS verklaart het lagere aantal klagers in Uithoorn door minder gebruik van de Aalsmeerbaan voor starts, van 69.732 in 2017 naar 53.104 in 2018. Er waren op die baan wel meer landingen, 31.574 tegen 30.577 in 2018.

Het aantal klagers in de hele regio steeg in 2018 van 8.450 naar 11.500. Het totaal aan klachten en vragen verdrievoudigde zelfs, BAS kreeg vooral veel meer vragen. In zijn nieuwjaarstoespraak erkende Schiphol-topman Dick Benschop: "De onvrede over snelle groei en overlast is niet mis. Toch ervaar ik ook bereidheid tot gesprek – over de balans." Hij verwees naar recent door hem bijgewoonde huiskamergesprekken met omwonenden: "Heel vaak eindigde zo'n bijeenkomst met een bemoedigende klap op mijn schouders en werd mij sterkte toegewenst."