• Pixabay

Actie tegen stroperij in Amsterdamse Bos

AMSTELVEEN De politie en medewerkers van de Boswachterij gaan samenwerken om stroperij in het Amsterdamse Bos tegen te gaan.

Volgens hen komt stroperij steeds vaker en op grotere schaal voor in natuurgebieden. Steeds meer mensen verlaten de natuur met tassen vol eten om te verkopen, zoals konijnen, paddenstoelen, vissen, mossen en andere planten. Dit is stroperij en dat is illegaal en dus strafbaar.

De organisaties die natuurgebieden beheren voeren daarom samen met de politie een handhavingsactie om stroperij en het verhandelen van de spullen aan te pakken. Ook willen ze bewustwording over de negatieve gevolgen van stroperij vergroten. De natuur en de biodiversiteit lopen enorme schade op door stroperij. Daarnaast kan het eten van de producten tot ziektes en vergiftiging leiden.

Sommige mensen kennen de regels op gebied van stroperij niet en zijn zich ook niet bewust van de impact van hun gedrag. Met hun handhavingsactie willen politie en Boswachterij daa verandering in aanbrengen.

Kleine hoeveelheden voor eigen gebruik worden volgens hen door de vingers gezien, maar tegen het leegstrippen van het bos zal worden opgetreden. De natuur en de biodiversiteit lopen enorme schade op door stroperij. Daarnaast kan het eten van de producten tot ziektes en vergiftiging leiden.