• Scouting Admiralengroep
  • Scouting Admiralengroep

Admiralengroep houdt boerenkoolfuif bij start nieuw jaar

UITHOORN Scouting Admiralengroep Uithoorn heeft zaterdag het nieuwe jaar geopend met de traditionele Boerenkoolfuif. De boerenkool werd dit jaar bereid door de materiaalmeester Ton Zwemmer met hulp van Mirjam Bilderbeek.

Op een enkeling na die een boterham pindakaas verkoos boven de boerenkool smulden alle leden van deze verse boerenkool maaltijd. Voorafgaand aan de boerenkool werd er met de hele groep een groot spel gespeeld, namelijk een vossenjacht. Hierbij trotseerden maar liefst 19 ouders/vrienden de kou in hun vermomming als 'vos' in en rondom het Oranjepark.

Na de maaltijd werden de ouders die hun kinderen opkwamen halen warm onthaald met fakkels langs het pad, vuurkorven en verwarmende glühwein, chocolademelk of thee en koffie. Ze luisterden mee naar de speech van voorzitter Arjen Hansen. Hij vertelde over de koers die de Admiralengroep vaart. Hij wees erop dat de groep zich goed staande houdt en zich niet uit het lood laat slaan door tegenslagen als gestolen buitenboordmotoren en een boom op het clubhuis.

Hij bedankte de twee families die op indirecte wijze de Admiralengroep steunen door een ligplaats en materiaal voor onder andere de sleepboot ter beschikking te stellen. Ook een bevriend bedrijf is de groep gunstig gezind en dankzij hun liefdadigheid kan de Admiralengroep op koers blijven.

Daarnaast werd Mirte Balke in het zonnetje gezet vanwege haar vele jaren trouwe dienst, haar betrokkenheid, vernieuwende ideeën en daadkracht in het bestuur. Ze is per 1 januari uit het bestuur gestapt om zich te concentreren op haar landelijke en internationale organisatorische werkzaamheden. ´´We zijn heel blij dat ze bij de Admiralengroep betrokken blijft als Welpenleiding,´´ aldus Arjen Hansen

Dit was gelijk een mooi sprongetje om alle leiding te bedanken voor hun inzet. ´´Zonder hun enthousiasme zou onze scouting niet zo kunnen groeien als ze nu doet. Trots zijn we op de nieuwe aspirant leiding die de uitdaging aan is gegaan om de vernieuwde speltak indeling op te pakken en te leiden. De tak Waterwelpen is opgegaan in de speltak Zeeverkenners. Onder begeleiding van de praktijkbegeleiders ontwikkelen ze zich tot ervaren leiding en leren ze hun eigen koers uit te zetten.´´

Later op de avond kreeg materiaalmeester Ton Zwemmer nog een onderscheiding uit handen van de voorzitter voor zijn initiatief tot oprichting van het ondersteuningsteam.

Ook Rob van Leeuwen, Anthony Verpoorten, Richard Verbaan, Tinus Telman en Leidi van der Sluis kregen een insigne als dank voor hun trouwe bijdrage binnen het ondersteuningsteam. Dit team ontlast de leiding van de speltakken door werkzaamheden deels van hun over te nemen. Zo helpen ze met het schuren en beitsen van de masten zodat de zeeverkenners niet een hele opkomst aan hun vloot hoeven te klussen en tijd overhouden voor het scoutingspel. Het team komt elke woensdagavond bijeen in een ontspannen sfeer met koffie en wat lekkers. Per keer wordt gekeken wat nodig is en waaraan gewerkt gaat worden. Het plan hangt uitgewerkt in het clubhuis.

Wie interesse heeft deel te nemen aan het ondersteuningsteam, (het is niet noodzakelijk een kind op scouting te hebben), kan op woensdagavond rond 20.30 uur langskomen bij clubhuis Mercurius (J.A. Van Seumerenlaan 3) en ontdekken welke mogelijkheden de scouting Admiralengroep biedt.