Bewoners: ´Schiphol uitbreiden in zee'

SCHIPHOL Zestig bewonersgroepen rond Schiphol, vertegenwoordigd in het Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn, zien de luchthaven liefst uitbreiden in zee, op een kunstmatig eiland, 'de IJ-vlakte', 5 tot 7 kilometer uit de kust ten westen/noordwesten van IJmuiden. Uitbreiding van Schiphol op de huidige plek zien zij niet als optie.

Het platform overhandigde dinsdag het rapport 'Vlucht naar Voren' met hun plan aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Het roept minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op alternatieven te onderzoeken voor verdere groei op Schiphol, waar 'banen in zee' er één van zou moeten zijn. Zij willen dat het onderzoek snel begint, om te voorkomen dat door onomkeerbaar beleid verslechtering optreedt van het leefmilieu in een wijde omgeving van Schiphol, milieuregels worden afgeschaft en woonwijken gesloopt.

DUO-LUCHTHAVEN De organisaties willen met het oog op de bereikbaarheid en werkgelegenheid de netwerkfunctie van Schiphol behouden. In het plan vormen Schiphol en IJ-vlakte samen een duo-luchthaven, die in stappen wordt gerealiseerd: één of meer banen in zee aanleggen en vervolgens één of meer banen op Schiphol sluiten, zodat er in de regio ruimte ontstaat voor woningbouw.

Op termijn moet het netwerkverkeer op zee komen en het niet-netwerkverkeer op Schiphol. Nachtvluchten kunnen naar zee. Doorgroeien op Eindhoven en Lelystad wordt overbodig. Snelle treinen kunnen korte vluchten binnen Europa vervangen. De verbinding tussen Schiphol en eiland zou kunnen met een supersnelle hyperloop, een nieuw transportmiddel waarbij capsules met inzittenden met hoge snelheid door vacuümbuizen reizen - een soort grote buizenpost. De bewoners zien eventuele verplaatsing van héél Schiphol niet gebeuren vóór 2040, omdat dit leidt tot grote desinvesteringen. Een voorwaarde is wel dat klimaatdoelstellingen niet in gevaar mogen komen brengen.

VERSCHIL Het is niet voor het eerst dat over luchthavencapaciteit in zee wordt gesproken. Een verschil is dat het voorheen om alleen een luchthaven ging. Het platform denkt de haalbaarheid aanzienlijk te vergroten door een combinatie met andere voorzieningen. Te denken valt aan een buitenhaven voor Amsterdam voor schepen die te groot zijn voor de sluizen in IJmuiden, de aanlanding en opwekking van groene energie, bijvoorbeeld met een getijdencentrale, terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw, en recreatieve voorzieningen, zoals stranden.

De initiatiefnemers erkennen dat een luchthaven in zee schadelijk kan zijn voor vogels. Volgens het platform is echter een keuze voor het welzijn van vogels boven het welzijn van mensen 'vatbaar voor discussie'.

Het Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn is een tijdelijk overlegplatform van bewonersorganisaties rond Schiphol die een duurzame luchtvaart met behoud van een gezond leefmilieu nastreven. Het platform is een initiatief van de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms).

René de Leeuw