• 2018 was een recordjaar wat betreft het klagen over vlieglawaai.

    René de Leeuw

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol kritisch over nachtvluchten

SCHIPHOL De regels voor nachtvluchten hebben eraan bijgedragen dat omwonenden van Schiphol in 2018 vaker hebben geklaagd dan in 2017. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), dat de klachten verzamelt, adviseert om nog eens goed naar die regels te kijken.

Onnodige overlast door regels speelde na een verzakking onder taxibaan V naar de Polderbaan, die daardoor tien dagen buiten gebruik was voor reparatie. Vliegtuigen gebruikten toen vaker andere banen, overdag vooral de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan, en 's nachts vaak de Kaagbaan in noordoostelijke richting, wat onder meer in Amstelveen veel overlast gaf.

ONTHEFFING "Tijdens regulier onderhoud van de Polderbaan wordt er vooraf ontheffing aangevraagd om 's nachts de Zwanenburgbaan te mogen gebruiken," zegt Sandro Broeke, directeur van BAS. "Dat is bij die verzakking niet gebeurd, omdat die onverwachts kwam. Zo'n aanvraagprocedure duurt dan te lang. 's Nachts vanaf de Kaagbaan starten richting noordoosten mag wel zonder ontheffing. Vooral hierdoor hadden we een etmaal met een record van ruim duizend klachten. Het oude record uit 2014 stond op 636 meldingen op één dag. De regelgeving werkt hierbij tegen. Ons voorstel is het zó te regelen dat in zulke gevallen de Zwanenburgbaan meteen gebruikt kan worden in plaats van de Kaagbaan."

Een ander advies om nachtelijke overlast in vooral Amsterdam-West en Amstelveen te beperken is om vanaf de Zwanenburg startende vliegtuigen eerst de uitvliegroute van de Polderbaan te laten volgen en pas daarna naar het zuiden te laten afbuigen. Nu draaien ze vaak al direct na het opstijgen naar het zuiden en vliegen ze vrij laag over Amsterdam en Amstelveen. Door de voorgestelde route komen ze daar op veel grotere hoogte over.

RECORDJAAR 2018 was een record-klachtenjaar. De maatgevende groep klagers (mensen die jaarlijks 1 tot 500 klachten indienen) groeide van 8.450 in 2017 naar 11.365, en dat terwijl het aantal vluchten nagenoeg gelijk bleef en de meest gebruikte Kaagbaan en Polderbaan maar half zo lang in onderhoud waren, wat gewoonlijk veel overlast geeft. Schiphol zoekt intussen manieren om de overlast bij onderhoud te beperken. Een andere factor was veel noordenwind, wat leidde tot veel starts vanaf de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. "Dat was in mei, juni en juli, bij mooi weer toen mensen graag buiten waren," aldus Broeke.

In 2018 kwamen er klachten uit regio's waar nooit klachten vandaan kwamen: de Noordoostpolder, delen van Gelderland en Overijssel en zelfs Friesland. "Vliegtuigen vliegen daar zo'n 5 kilometer hoog, daar is niets aan veranderd," zegt Broeke. "We kunnen dat alleen verklaren uit de aandacht voor de discussie over Schiphol en Lelystad."

René de Leeuw