• Bij het bouw van het nieuwe centrum moeten de monumentale bomen zoveel mogelijk worden gespaard.

    Naomi Heidinga

Bewoners Thamerdal mogen meedenken over nieuw buurtcentrum

UITHOORN Bewoners van Thamerdal mogen meedenken over de uitstraling en invulling van het nieuwe buurtcentrum. Het centrum komt naast basisschool Het Duet. Het buurtcentrum krijgt verschillende functies, waaronder een Beweegbox, een moderne gymzaal voor de kinderen van Het Duet. Ook krijgen de huurders van de Bovenboog een plekje in het nieuwe centrum.

In november 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van het nieuwe buurtcentrum. Een aantal raadsleden twijfelde destijds wel over de bouw van het nieuwe centrum, omdat al een buurthuis aanwezig is in Thamerdal, Ponderosa. Uiteindelijk ging een meerderheid toch akkoord met de nieuwbouw. Het Duet had namelijk behoefte aan een nieuwe gymzaal, en met het herontwikkelen van de Bovenboog moet voor de huurders een nieuwe plek worden gezocht.

Daarom verrijst naast de school een nieuw buurtcentrum, met een ruimte die buurtbewoners kunnen gebruiken. De ruimte heeft al een naam: Bij de buren; maar de invulling is nog niet duidelijk. Dat wil de gemeente graag bespreken met buurtbewoners. In het centrum kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd, zijn buurtclubs welkom en er kan een kop koffie gedronken worden.

UITSTRALING Niet alleen over de inrichting wil de gemeente input van inwoners, maar ook over de uitstraling van het gebouw. Bewoners kunnen hun voorkeur aangeven voor een van de drie sferen: traditioneel, modern of natuurlijk & groen. Tot 10 juli kunnen inwoners op twee manieren hun stem doorgeven. Dat kan onder meer via www.uithoorndenktmee.nl. Stemmen kan alleen wanneer je een inlog aanmaakt. Op basis van de gekozen sfeer wordt door de architect een ontwerp gemaakt.

INLOOPBIJEENKOMST Een voorkeur doorgeven voor één van de sferen, ideeën aandragen voor de inrichting van de omgeving van het gebouw en aangeven welke activiteiten plaats zouden moeten vinden in het buurtcentrum kan ook tijdens de inloopbijeenkomst in de hal van Het Duet op dinsdag 3 juli, van 16.00 tot 20.00 uur.

Naast het wijkcentrum komen twintig parkeerplekken. Bij de bouw van het centrum worden waardevolle bomen zoveel mogelijk gespaard.

Naomi Heidinga