Bewonersvertegenwoordigers boycotten feestje Leefomgeving Schiphol

SCHIPHOL De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol zullen demonstratief afwezig zijn bij de bijeenkomst van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) die op 18 januari plaatsvindt in de Thamerkerk in Uithoorn. Ze geven daarmee hun ongenoegen aan over het in hun ogen ondoorzichtige toewijzen van de gelden bedoeld voor de verbetering van de leefomgeving ter compensatie van de hinder van Schiphol.

Meermalen heeft de bewonersafvaardiging in de SLS in gesprekken met het bestuur aangegeven dat zij tegen alle afspraken in niet betrokken zijn bij SLS-projecten. De totale ORS-bewonersvertegenwoordiging accepteert niet langer dat de keuze voor projecten gebeurt in een volgens haar ondoorzichtig proces waarin feitelijk alleen de provincie en Schiphol participeren.

´Het fonds is destijds ingesteld door en voor bewoners. De provincie en Schiphol bedisselen in achterkamertjes wie wel of niet wordt gecompenseerd en welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit de SLS,´ stelt de bewonersvertegenwoordiging. Dat de provincie en Schiphol hun gemaakte afspraken in de ORS niet nakomen - waarbij is vastgesteld dat de samenwerking en communicatie met de clustervertegenwoordigers verbeterd moest worden - noemen de ORS-clustervertegenwoordigers onacceptabel en een schoffering van gemaakte afspraken in het Aldersakkoord en het Convenant Leefbaarheid.