• Gemeente Uithoorn

Bijeenkomst voor vrijwilligers vluchtelingenwerk

UITHOORN De gemeente Uithoorn heeft vorige week vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Midden en West Nederland ontvangen voor een informatieve bijeenkomst. Er is gesproken over regelgeving en procedures.

Wethouder Ria Zijlstra (Sociaal Domein) ontving de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk in het gemeentehuis. Zij sprak daar haar waardering uit voor het goede werk dat vrijwilligers doen om statushouders in Uithoorn wegwijs te maken.

Twee keer per jaar organiseren Vluchtelingenwerk en de gemeente Uithoorn een informatieve bijeenkomst voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Tijdens deze bijeenkomsten leren de vrijwilligers en de gemeente elkaar beter kennen, wordt informatie uitgewisseld en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan elkaar. Elke bijeenkomst wordt er een ander thema behandeld.

Deze woensdagochtend zijn vrijwilligers geïnformeerd over onder meer de gemeentelijke minimaregelingen en de collectieve zorgverzekering van Zorg & Zekerheid. Met deze informatie kunnen de voor Vluchtelingenwerk onmisbare vrijwilligers de statushouders in Uithoorn beter ondersteunen.

De regelingen die aan bod kwamen, zijn overigens niet specifiek voor statushouders maar gelden voor alle inwoners van de gemeente UIthoorn die financieel niet voldoende draagkrachtig zijn.

De volgende informatieve bijeenkomst voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk in Uithoorn staat reeds gepland aan het eind van dit jaar.