• De plannen voor de woningbouw omvatten grondgebonden woningen en appartementen.

    PR

Bouw Allure aan de Amstel kan eindelijk beginnen

UITHOORN Provincie Noord-Holland en ZeemanVastgoed hebben de strijdbijl begraven. De partijen hebben een schikking getroffen. De provincie heeft het beslag op het braakliggende terrein aan de Vinckebuurt opgeheven. Dat betekent dat er eindelijk verder kan worden gegaan met de bouwplannen voor het terrein, genaamd 'Allure aan de Amstel'.

Het bord waarmee het bouwproject wordt aangekondigd zag je de afgelopen jaren steeds verder aftakelen. De kleuren vervaagden, het bord brokkelde langzaam af. Het was een mistroostig gezicht, alleen de lange rietpluimen, die inmiddels weelderig groeien op het braakliggende terrein, verzachten de aanblik. Die rietpluimen zullen binnen afzienbare tijd het veld moeten ruimen. Want, nu het beslag eraf is, kan ontwikkelaar ZeemanVastgoed eindelijk vaart gaan maken met de bouwplannen.

ZO SNEL MOGELIJK De gemeenteraad keurde het oorspronkelijke plan voor de Vinckebuurt al in 2013 goed. Daarin werd uitgegaan van 289 nieuwe woningen, waaronder 142 appartementen (koop en huur) en 147 woningen. Een deel daarvan valt onder het project De Regentes, wat door ontwikkelaar BPD wordt gerealiseerd. Fase 1 daarvan is klaar, aan Fase 2 wordt nog gebouwd. ZeemanVastgoed zou 137 woningen gaan bouwen. De ontwikkelaar wil het liefst zo snel mogelijk beginnen met de realisatie van de plannen.

Met het verstrijken van de tijd zijn echter wel wat zaken veranderd. Zo moeten nieuwe woningen tegenwoordig gasloos worden gebouwd. "Dat heeft gevolgen voor onze bouwplannen," aldus ZeemanVastgoed. ,,Aan de woningen moeten aanpassingen worden gedaan."

HETZELFDE Toch streeft de ontwikkelaar ernaar om de eerste fase van de bouw, waarin 55 grondgebonden woningen worden gebouwd, zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn. De woningen krijgen een uiterlijk passend bij de jaren '30-bebouwing in de omgeving. Wat betreft de appartementen is nog onzeker hoe deze eruit komen te zien. Dat heeft ook te maken met de bouwkosten: deze zullen naar verwachting hoger uitvallen dan een aantal jaar geleden was voorzien. Dat heeft onder meer te maken met het gebrek aan handjes in de bouw, en de toegenomen materiaalkosten. "We zitten nu in een andere tijd qua omstandigheden dan toen we de plannen presenteerden," aldus ZeemanVastgoed. ,,We moeten dus goed kijken wat haalbaar is."

De ontwikkelaar is in overleg met de architect, aannemer en de gemeente over de plannen. Ondanks de hogere kosten ziet de ontwikkelaar het positief in. "We hopen in het najaar te kunnen beginnen met de verkoop." Rond de start van de verkoop zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. "Alle mensen die zich in het verleden hebben aangemeld voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang van het project, krijgen van ons een mail met daarin de vraag of ze nog steeds geïnteresseerd zijn."

NIEUWE WEBSITE Voor het project wordt een nieuwe website gelanceerd. "De informatie op de bestaande website, www.vinckebuurt.nl, is verouderd." Allure aan de Amstel wordt gebouwd op de plek die bekend staat als De Vleeschhoek. Er stonden twee fabrieken waar vlees werd verwerkt.

Naomi Heidinga