• Tympaan De Baat

Budgetcoaches van start in Uithoorn

UITHOORN Uithoorn voor Elkaar start in Uithoorn met zogenaamde budgetcoaches; maatjes op het gebied van financiële ondersteuning

´Geldzorgen, schulden, geen overzicht meer hebben. Wanneer je financiële problemen hebt, is het lastig om de juiste keuzes te maken en de weg te vinden in het doolhof van instanties en regelingen. Een budgetcoach kan dan uitkomst bieden, als aanvulling op de professionele schuldhulpverlening,´ stelt Uithoorn voor Elkaar.

Budgetcoaches zijn getrainde vrijwilligers die door de coördinator van Maatje Voor Elkaar worden gekoppeld aan mensen die te maken hebben met schulden of die gebaat zijn bij schuldpreventie. De budgetcoach ondersteunt met als doel schuldsituaties te voorkomen. Als sprake is van professionele schuldhulpverlening, begeleidt de budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit proces, om terugval te voorkomen.

BUDGETCOACHES GEZOCHT Om het project budgetcoaching goed te laten functioneren, zoekt Danielle Franken naar vrijwilligers die zich willen inzetten als budgetcoach. Taken zijn: het in kaart brengen van de financiële situatie van de hulpvrager, het ondersteunen in het maken van een verantwoord ´huishoudboekje´, helpen bij het aanvragen van tegemoetkomingen, maken van bezwaarschriften, aanvragen van betalingsregelingen en het rapporteren van de voortgang aan de coördinator. Bij voldoende aanmeldingen kan er nog dit voorjaar een training aangeboden worden.

Gezocht worden vrijwilligers die voldoende tijd beschikbaar hebben (bij aanvang is er wekelijks contact met de hulpvrager) en die het zelf-oplossend vermogen van de hulpvrager kunnen laten groeien. Wie zijn of haar eigen werk- en/of levenservaring wil gebruiken om een ander te helpen, kan contact opnemen met de coördinator van Maatje Voor Elkaar, Danielle Franken via d.franken@stdb.n, of 0297-230.280.

Budgetcoaching is onderdeel Maatje Voor Elkaar, een project vanuit Uithoorn Voor Elkaar