• Gemeente Uithoorn
  • Gemeente Uithoorn
  • Gemeente Uithoorn

Burgemeester officieel inwoner van gemeente Uithoorn

UITHOORN Na zijn beëdiging en installatie als burgemeester 24 januari is Pieter Heiliegers nu ook officieel inwoner van Uithoorn. De nieuwe burgervader en zijn vrouw José hebben zich vrijdag 1 februari ingeschreven als inwoners van de gemeente Uithoorn. Ze deden dit onder toeziend oog van de eerste locoburgemeester Hans Bouma, die ze van harte welkom heette in de gemeente.

Naast de locoburgemeester en diverse andere belangstellenden, was ook het bestuur van de Stichting promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK) aanwezig om Pieter Heiliegers en zijn vrouw welkom te heten in de gemeente. Om dit warme welkom te onderstrepen, overhandigde het bestuur een zeer persoonlijk kunstwerk voor het nieuwe huis. Het betreft een portret van de burgemeester, opgebouwd uit verschillende miniatuurfoto’s die gemaakt zijn op diverse plaatsen in Uithoorn en De Kwakel.

DOZEN INPAKKEN Aansluitend aan de inschrijving als inwoners konden de burgemeester en zijn vrouw de sleutel van hun nieuwe (tijdelijke) woning ophalen. De komende week staat daarom dan ook voor een belangrijk deel in het teken van dozen inpakken. De verhuizing naar Uithoorn vindt vervolgens op korte termijn plaats.