• Eigen foto

Centrum van Uithoorn leeft meer dan ooit

UITHOORN Lange tijd heeft Buurtbeheer Centrum als een waakvlammetje gebrand (de metafoor die burgemeester Heiliegers gebruikte), maar het wordt tijd voor actie. Het Centrum leeft tenslotte meer dan ooit en er verandert veel. Daarom heeft Buurtbeheer Uithoorn Centrum alle bewoners uitgenodigd voor de bewonersbijeenkomst op dinsdag 21 mei in Bierbrouwerij de Schans. Dat het leeft in het centrum bleek ook uit de grote opkomst van de bijeenkomst.

Ondanks de avondvierdaagse hadden ruim 80 bewoners en ondernemers de moeite genomen om de bijeenkomst bij te wonen.
Buurtbeheer, opgericht door de Stichting Oranjebuurt, heeft zich ten doel gesteld om van het Uithoornse Centrum een fijne omgeving te maken om te wonen, werken en recreëren. Daartoe is saamhorigheid, veiligheid en leefbaarheid belangrijk.
Er speelt veel, dus er stond veel op de agenda. Na de voorstelronde van de vier bestuursleden lichtte Jet, eigenaresse van Bierbrouwerij de Schans, toe in welke locatie de bijeenkomst was. Burgemeester Heiligers draagt buurtbeheer een warm hart toe en nam het aanbod ter harte om na een kennismakingsdiner met het bestuur de bijeenkomst te openen. Evenementen maken een buurt levendiger. Daarom initieert Buurtbeheer evenementen als AmstelProms, Jantje Beton Buitenspeeldag (12 juni), de Kerstwensboom en de fotoboulevard. Dion van Tol, voorzitter van Winkeliersvereniging van het Centrum Uit in Uithoorn, is aan het woord. Eén en één is drie; daarom voert Dion overleg met de winkeliersvereniging Amstelplein om te onderzoeken of het mogelijk is om gezamenlijk één winkeliersvereniging te vormen. Hans van Lieshout is in april gestart als Centrum Manager en nam iedereen mee in zijn aanpak om het centrum leefbaarder, veiliger en saamhoriger te maken. Zijn aanstelling is mogelijk gemaakt doordat Provincie Noord-Holland, gemeente Uithoorn, Winkeliersvereniging Uit in Uithoorn en Buurtbeheer Centrum een financiële bijdrage hebben geleverd.
John Dekker (gemeente Uithoorn) en Marcel Zethoven (voorzitter Stichting Oranjebuurt/Buurtbeheer Centrum) lichtten gezamenlijk de (ver)bouwplannen in het centrum op hoofdlijnen toe. Met name dit onderwerp houdt de gemoederen onder de bewoners bezig, want hoe gaat de gemeente de overlast, die de nieuwbouw met zich meeneemt, beperken?

Er werden vele vragen gesteld. Vragen die niet allemaal beantwoord konden worden; simpelweg omdat nog niet alles bekend is. De gemeente zet alles op alles om de inwoners zoveel mogelijk tijdig te informeren. Hetzelfde geldt voor Buurtbeheer. Nadat alle onderwerpen aan bod waren gekomen, werd de bewonersbijeenkomst afgesloten met een borrel en konden de bewoners nog napraten onder het genot van een versnapering en een lokaal gebrouwen biertje.
Buurtbeheer Centrum is op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan evenementen zoals Koningsdag 2020 en Uithoorn 200 jaar. Aanmelden kan via mail naar stichtingoranjebuurt@gmail.com, bel Sylvia Zethoven (secretaris) 06-36107303 of kijk op Facebook (@buurtbeheeruithoorncentrum). Wie ook buurtbeheer voor de buurt wil opzetten kan contact opnemen met de gemeente Uithoorn.