• Robert Joore

Claudia Prange: 'Bij Taalhuis ligt mijn hart'

UITHOORN Als projectcoördinator is Claudia Prange verantwoordelijk voor het Taalhuis. Het Taalhuis ondersteunt laaggeletterden met taallessen, de Taalkamer en het Taalcafé. Vorige week vroeg Rola Jakob hoe het is om volwassenen in een andere taal te begeleiden.

"In 2013 werd ik gevraagd als verzelfstandiger van Pavones. De gemeente had Tympaan-De Baat gevraagd om ondersteuning te bieden. In datzelfde jaar hebben we een stichting opgericht. Bij Pavones waren al vrouwen die vanuit zichzelf Nederlandse les aanboden. We wilden daarvoor erkenning van de gemeente. De bibliotheek Amstelland was net een Taalhuis in Amstelveen gestart en de gemeente had besloten in Uithoorn ook een Taalhuis op te zetten. Ik had er visie op hoe ik dat wilde aanpakken. Ik heb gesprekken gevoerd met de dames, gemeente, bibliotheek en Vluchtelingenwerk om af te tasten hoe anderen erin staan en waar raakvlakken zijn. In juli 2016 zijn we gestart."

Was er behoefte aan?

"Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden, waarvan 65% in Nederland geboren is. Dat betekent dat er in Uithoorn zo'n drieduizend laaggeletterden moeten wonen. Laaggeletterd wil zeggen dat je op lezen, schrijven of rekenen onder niveau 2F scoort. Sommigen zijn op hun zestiende van school gegaan en bijvoorbeeld timmerman geworden. Ze hebben een florerend bedrijf en lachen me uit als ik zeg dat zij laaggeletterd worden genoemd. Mensen die met hun handen werken, ervaren dat zelf niet als een probleem. Bij het Taalhuis krijgen we dus weinig Nederlandse laaggeletterden. De meeste aanvragen zijn van anderstaligen."

Wat doet het Taalhuis?

"Het Taalhuis is de symbolische paraplu voor alle taalverwervingsvragen en het aanbod. Binnen het raamwerk zorg ik er als projectcoördinator voor dat de taalverwerver en de vrijwilligers bij elkaar komen. We hebben geen fysiek gebouw. Het hart van het Taalhuis ligt onder het dak van de bibliotheek. Daar is op maandagmiddag een inlooppunt. Mensen die beter Nederlands willen spreken of schrijven krijgen bij Hennie een intakegesprek. De taalvrager wordt dan gekoppeld aan een taalvrijwilliger of wordt geplaatst in een groepsles. In de bibliotheek en in de hal van het gemeentehuis vinden individuele taallessen plaats. Pavones is een plek waar groepslessen plaatsvinden en veel geoefend wordt. Op donderdagmiddag is daar de Taalkamer. Anderstaligen kunnen op laagdrempelige manier oefenen met de spreektaal. Het vindt plaats onder schooltijd dus het zijn vooral vrouwen die hieraan deelnemen. Het Taalcafé is net geopend en wordt op woensdagavond in de bibliotheek gehouden."

Heb je al veel anderstaligen kunnen helpen?

"We hebben meer dan 250 mensen gesproken met een taalvraag. Sommigen verwijs ik door, maar meer dan tweehonderd mensen zijn onder de pannen geweest bij het Taalhuis. We werken met een kleine zestig vrijwilligers. Ik kan niet alles meer zelf doen. Nicci gaat helpen met de koppelingen. Ik ben ook veel in overleggen aanwezig. Ik denk mee bij de aanpak van armoede, want onder laaggeletterden dreigen financiële problemen. Ik zit in een ouderbetrokkenheidsprogramma voor anderstalige ouders met kinderen in het basisonderwijs.
Kinderen zijn je grootste goed. Je kind naar school brengen in een land waarvan je de taal niet spreekt en de gewoontes niet kent is moeilijk. Dan is het fijn als iemand je vertelt hoe het gaat met uitdelen op een verjaardag, spreekbeurten en rapportbesprekingen. We zitten ook middenin een pilot voor digitale vaardigheidslessen met Pavones. Met subsidie hebben we vijf laptops aangeschaft, die neem ik voor de lessen onder mijn arm mee. Er is behoefte aan uitleg. We gaan van integreren naar participeren."

Hoe sta je zelf in dit werk?

"In 2012 ben ik begonnen met de PABO in deeltijd. Onderwijs aan kinderen vind ik prachtig. Ik wilde de vraag achter de vraag zoeken, maar in de huidige tijd ga je daaraan kapot. Mezelf kennende zou ik binnen drie maanden overspannen thuis zitten. Ik wil iedereens behoefte vervullen, maar dat is tegelijk mijn grootste valkuil. Ik ben een netwerker, een verbinder. Ik vind het leuk om mee te denken. Om behoeften zo goed mogelijk vorm te geven. Dus dit is de baan die het beste bij mij past. Ik doe nu de tweede module HBO projectmanagement om kennis op te doen. Ik stel hoge eisen aan mezelf. Mijn streven is dat vrijwilligers die gemotiveerd en betrokken binnenkomen, dat behouden en hun taak zo uitvoeren dat het kwaliteit van taalopbrengst oplevert. Vrijwilligers zijn mijn continuïteit. Dat vraagt ook inzet van mijn kant. Ik werk 26 uur voor het Taalhuis en ben daarnaast nog zes uur stagecoördinator. Het Taalhuis is mijn kindje, hier ligt mijn hart."

Wie wil je voor volgende week vragen?

"Kiran Ratra. Zij is van Indiase komaf en wilde taalles geven. Ik ben benieuwd hoe het kan dat er ineens zoveel mensen uit India komen?"

Conny Vos