• Peter Heerschop trapt de eerste editie van de Alkwin AKademie af.

    Alkwin Kollege
  • Alkwin Kollege

Eerste editie Alkwin AKademie met Peter Heerschop

UITHOORN Een lang gekoesterde wens van het Alkwin Kollege ging afgelopen week in vervulling tijdens de eerste editie van een evenement dat jaarlijks terug moet gaan keren: de Alkwin AKademie. 

Voor dit evenement waren ouders/verzorgers, personeelsleden en collega's uit het primair en voortgezet onderwijs uitgenodigd. De bijeenkomst stond volledig in het teken van de uitdagingen die kinderen en jongeren, en daarmee hun ouders/verzorgers en school, te maken kunnen krijgen.

KERNVRAAG De driehoek kind-ouders/verzorgers-school stond centraal en de kernvraag was dan ook: hoe kunnen we bij deze uitdagingen samen betekenisvol zijn? De bijeenkomst werd geopend door Peter Heerschop die de gasten op inspirerende, humorvolle en ontroerende wijze meenam in zijn verhaal over de belangrijke ingrediënten van de onderwijs- en opvoedtaak: visie en relatie.

Hierna konden de bezoekers een workshop naar keuze volgen: ADD, drank & drugs, perfectionisme/burn-out, faalangst, gameverslaving, hoogsensitiviteit, Rots & Water, Seks & Social media, What's App-groepsdruk en cyberpesten.

UITWISSELEN Het evenement werd afgesloten met een borrel waar alle genodigden samen ervaringen konden uitwisselen en konden napraten. Aan de enthousiaste verhalen te horen, was het een positieve en geslaagde avond!