• Jessica de Lepper

Eerste initiatief voor ´tiny forest´ van Buurtbeheer Legmeer

UITHOORN In de komende vier jaar kunnen er vier zogeheten tiny forests in de gemeente Uithoorn geplant worden. Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems minibos ter grootte van een tennisbaan. Een tiny forest zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. Het eerste initiatief voor de aanleg van een tiny forests is afkomstig van Buurtbeheer Legmeer en wordt gerealiseerd in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De gemeente Uithoorn waardeert het genomen initiatief en ondersteunt het van harte.

Een belangrijk doel van een tiny forest is om de omgeving groener te maken. Maar het minibos is ook een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Daarnaast draagt het bij aan verkoeling op warme dagen, verbetering van de luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Scholen kunnen het minibos gebruiken voor natuureducatie.

Buurtbeheer Legmeer kwam in Uithoorn asl eerste met een initiatief voor de aanleg van een tiny forest. De organisatie zet zich in voor een betere leefomgeving in de Legmeer en wil dit onder andere bereiken door de wijk groener te maken. Het principe van de tiny forests sluit hier prima bij aan. Het initiatief is vervolgens ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Deze stichting wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in de door vliegverkeergeluid belaste gebieden. De SLS steunt daartoe projecten in de gemeente Uithoorn, waarvoor de stichting een budget ter beschikking stelt. SLS heeft het initiatief positief beoordeeld, onder voorwaarde dat dit verder uitgewerkt wordt en middels cofinanciering tot stand komt. Om die reden heeft de gemeente Uithoorn zich aangemeld als partnergemeente bij IVN, waartoe laatstgenoemde begin juni opriep. IVN zorgt samen met SLS voor de financiering. Naast Uithoorn zijn nog 11 andere gemeenten geselecteerd die nu van start gaan met de aanleg van tiny forests. Dit nieuws is recent door IVN met veel enthousiasme bekend gemaakt. Het uiteindelijke doel van IVN is om samen met deze 12 en andere nieuw te selecteren partnergemeenten vóór 2021 honderd tiny forests aan te planten.

De komende periode gebruiken IVN, SLS en Buurtbeheer Legmeer om te kijken waar en wanneer de tiny forests aangelegd kunnen worden. Het is hierbij nadrukkelijk de bedoeling om de buurt (bewoners en scholen) bij het project te betrekken. Het initiatief voor deze participatie ligt bij Buurtbeheer Legmeer, ondersteund door de gemeente Uithoorn. De gemeente denkt daarbij ook graag mee over de locatie en hoe het beheer vormgegeven kan worden. Het streven is het eerste tiny forest dit najaar aan te planten.