• Eikenprocressierupsen

    ANP Foto

Eikenprocessierups duikt op meer plekken in Uithoorn op

UITHOORN De eikenprocessierups is op diverse locaties in Uithoorn gesignaleerd. De rups is in ieder geval aangetroffen op de Wilhelminakade, bij de Thamerkerk, Libellebos en Watsonweg. De gemeenten gaat de rupsen bestrijden en hoopt daarmee verdere verspreiding te voorkomen. Omdat de brandharen van deze rups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (jeuk en irritatie van de huid en irritatie aan ogen en luchtwegen) worden de rupsen in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden. De eikenprocessierups komt in de maanden mei, juni en juli in delen van Nederland voor. Het is een rups van de eikenprocessievlinder die alleen in zomereiken leeft. De bomen waarin een nest van de eikenprocessierups zijn aangetroffen, zijn van een roodwit-afzet lint voorzien.

Met een speciale machine worden de nesten opgezogen en meteen verbrand. De gemeente roept iedereen die in de buurt van deze plekken komt, om elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten, te vermijden. De gemeente geeft verder aan om ook kinderen voor de risico´s van contact met deze rups te waarschuwen. Wie ergens anders dan op de genoemde locaties eikenprocessierupsen aantreft, wordt gevraagd om dit direct door te geven via de app 'Makkelijk Melden' of op Melding openbare ruimte indienen.

Bij de bestrijding worden geen chemische middelen ingezet. De rups wordt bestreden met behulp van een stofzuiger. De gemeente meldt dit na een het bericht Op Facebook waarin wordt een link gelegd met het overlijden van ene jonge hond en het bestrijden van onkruid door de gemeente. Deze link is volgens de gemeente niet juist. ´Onkruid wordt standaard mechanisch bestreden met borstelmachines en bosmaaiers. De gemeente Uithoorn gebruikt hiervoor geen chemische middelen.´ Vragen over onkruidbestrijding kunnen gemaild worden naar gemeente@uithoorn.nl