• Het woonhuis aan de Thamerlaan.

    Christian Pfeiffer
  • Het ontwerp voor de woning.

    Michel de Klerk

Erfgoedvereniging vraagt monumentenstatus huis Uithoorn

UITHOORN De commissie Noord-Holland van Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft het gemeentebestuur van Uithoorn gevraagd om met spoed een monumentenstatus toe te kennen aan het in slechte staat verkerende woonhuis Thamerlaan 14 in Uithoorn. Volgens de erfgoedvereniging betreft het een uniek woonhuis uit 1911 dat is gebouwd volgens de Amsterdamse School-stijl. Het dreigt gesloopt te worden, terwijl het volgens de vereniging waarschijnlijk het eerste woonhuis-ontwerp van Michel de Klerk is. De Klerk zou later grote bekendheid verwerven als architect en ontwierp onder meer het huidige museum Het Schip (Amsterdamse School Museum over kunst, architectuur en huisvesting) in Amsterdam.

 
Op de huizenverkoopwebsite Funda.nl wordt sinds enige tijd het perceel Thamerlaan 14 te koop aangeboden als bouwperceel. Voor die plannen moet de huidige woning worden gesloopt. Heemschut maakt zich ernstig zorgen over deze sloopplannen, omdat het een werk van Michel de Klerk is, een van de grondleggers van de Amsterdamse School. Dit is waarschijnlijk zijn eerste ontwerp voor een woonhuis. 

De woning aan het perceel Thamerlaan 14 heeft een onderhoudsachterstand. 'Maar het ontwerp is 'van een dermate kwaliteit dat behoud absoluut moet worden nagestreefd en sloop zeker tegengehouden moet worden," zo meent de commissie Noord-Holland van de Erfgoedvereniging.

 
Met bovenstaande argumenten heeft Heemschut daarom vorige week het college van B en W van Uithoorn verzocht over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument. Gezien de ernst van de bedreiging heeft Heemschut de gemeente gevraagd dit met de grootst mogelijke spoed te doen.

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar in voor het behoud van cultureel erfgoed. De erfgoedvereniging zet zich in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Dit werk wordt gedaan met de inzet van vrijwilligers.