• Met een druk op de knop werd het feestjaar op 12 oktober ingeluid.

    Naomi Heidinga

Feestjaar komt op stoom

UITHOORN Het kan inwoners bijna niet zijn ontgaan: Uithoorn en De Kwakel vieren feest. De gemeente bestaat 200 jaar. Een jaar lang worden evenementen georganiseerd rond dit thema en bestaande activiteiten krijgen een extra feestelijk tintje. Bij elke dorpsingang staat een bord met de officieuze naamsaanduiding van de gemeente: 'Uithoorn aan de Amstel', met daarboven het logo van 200 jaar Uithoorn. Inmiddels ligt een aantal activiteiten achter ons, maar er staat nog genoeg op stapel. Burgemeester Pieter Heiliegers kijkt terug op de afgelopen maanden en blikt vooruit.

FEESTMOMENT Het echte officiële feestmoment is op 10 februari 2020. "De gemeenteraad heeft er bewust voor gekozen om er jaarrond een feest van te maken," aldus de burgemeester. Dat heeft te maken met het doel van het feestjaar: zorgen voor saamhorigheid en verbinding. Daar ligt volgens Heiliegers een grote kans. "Iemand die in De Kuil woont of in Thamerdal kan zich thuis voelen in zijn of haar buurt. Met dit feest hopen we het dorpsgevoel te versterken. Ook al hebben beide dorpen een eigen identiteit, op veel terreinen wordt samen opgetrokken. Bijvoorbeeld binnen het Schipholdossier."

De feestelijkheden begonnen in oktober. Het gemeentebestuur mocht op bezoek bij de provincie en in het gemeentehuis was de expositie 'Gezichten van Uithoorn', met schilderijen van kunstenaar Steven Partiman te zien. "Dat paste mooi binnen het thema: hij heeft inwoners van Uithoorn en De Kwakel geportretteerd." Nu exposeren leden van de Fotokring Uithoorn, en volgende maand zijn leden van Crea aan de beurt.

START12 oktober vond de start van het feestjaar plaats, een viering met en voor inwoners. Door het slechte weer viel het feest een beetje in het water. "Maar de sfeer was geweldig. Het was leuk om te zien hoe verschillende onderdelen van het programma bij mensen in de smaak vielen. Jongeren kwamen bijvoorbeeld vooral voor het straatvoetbal met Rocky Hehakaija, terwijl anderen de opening wilden meemaken, of juist bij de afsluiting het leuk vonden om samen te zingen."

VEEL AANDACHT Ook bij andere activiteiten werd aandacht besteed aan de verjaardag van Uithoorn. Onder meer tijdens de Kunst en Ambachtroute in De Kwakel en onlangs bij het optreden van het Amstel Blazers Collectief. Voor 2020 staat er nog van alles op het programma. "Tijdens de hardloopwedstrijd Uithoorns Mooiste en de Nostalgische Avond is er aandacht voor 200 jaar Uithoorn. Hetzelfde geldt voor de Lichtjesloop. In aanloop naar kerst komt er een kerstboom op het Wilhelminaplein te staan, waar mensen een wens kunnen achterlaten. Mijn wens is dat mensen wat meer naar elkaar om kijken. Niet alleen met kerst, maar het hele jaar rond."

SCOUP Hoe 10 februari precies wordt ingevuld, kan de burgemeester nog niet zeggen. "Er is in ieder geval een officieel moment voor het gemeentebestuur. Daarna wil ik inwoners uitnodigen voor een verjaardagsreceptie. Daarnaast zijn we bezig met een scoup, maar waar dit mee te maken heeft, is nog geheim.."

Naomi Heidinga