• Wethouder Zijlstra en burgemeester Heiliegers showen met trots de vlag 200 jaar Uithoorn.

    Naomi Heidinga

Zaterdag aftrap 200 jaar Uithoorn met manifestatie

UITHOORN Uithoorn, De Kwakel en Thamen: 200 jaar samen! Dat is de slogan voor het komende feestjaar, waarin gemeente Uithoorn haar 200-jarig bestaan viert. De burgemeester is trots op onze drie dorpen, sinds 10 februari 1820 één gemeente!

Zo ook de gemeenteraad en het college. Zij hebben daarom ook het initiatief genomen om dit met alle inwoners en ondernemers te vieren. Zaterdag wordt de aftrap gegeven voor het feestjaar met een manifestatie. In het programma is uitdrukkelijk aandacht voor de jeugd. Zo kunnen er computerspelletjes worden gespeeld en er is straatvoetbal met straatvoetballegende Rocky Hehakaija, bekend uit het beroemde spel FIFA.

Het feestjaar is al begonnen. Vorige week werd de expositie Gezichten van Uithoorn, met portretten gemaakt door kunstenaar Steven Partiman geopend in de hal van het gemeentehuis. En de raad en het college gingen vorige week op bezoek bij de provincie in Haarlem om te vieren dat de gemeente Uithoorn tweehonderd jaar geleden onder het bestuur van provincie Holland kwam te vallen. Het 200-jarig bestaan leeft nog niet onder alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel, buiten de mensen die al volop bezig zijn met het organiseren van feestelijkheden. Burgemeester Pieter Heiliegers hoopt dat daar na zaterdag verandering in komt. "Ik hoop dat de hele Schans vol staat met mensen."

Het komende jaar staat er nogal wat te gebeuren. "Een aantal activiteiten is al bekend, andere evenementen volgen. Ik ben bij een groot aantal van de voorbereidingsbijeenkomsten aanwezig geweest. Het is mooi om te zien wat er allemaal wordt gedaan." Hij ziet het feestjaar vooral als kans om de saamhorigheid in de gemeente te versterken. "Het is een manier om verbinding te zoeken. Dankzij activiteiten voor het feestjaar ontmoeten mensen elkaar en leren ze elkaar op een andere manier kennen. Dat is goed voor de dorpen."

Als voorbeeld noemt hij de samenwerking tussen verschillende zangkoren. "Zij hebben nog niet eerder op een dergelijke manier samengewerkt." In het vat zitten onder meer plannen voor een urban run, waarbij onder meer door gebouwen wordt gelopen; een vlogwedstrijd voor jongeren en het idee bestaat om van de Amstelproms dit jaar een 'plus-editie' te maken. "Er is nog veel meer. Overigens kunnen inwoners nog steeds ideeën aandragen. De raad heeft een serieus geldbedrag beschikbaar gesteld voor het feestjaar. Heb je een idee? Dien een plan in en wij zorgen, indien nodig, voor een financiële ondersteuning."

Tijdens het feestjaar wordt gevierd dat de dorpen De Kwakel, Thamen en Uithoorn sinds 10 februari 1820 één gemeente vormen. "Ik ben wel aangesproken door mensen dat Thamen als dorp veel langer bestaat. Wat dat betreft had ook voor een ander feestmoment kunnen worden gekozen. Maar bij zo'n mooi rond getal kan een feest eigenlijk niet uitblijven. De Kwakel, Thamen en Uithoorn: ze zijn allen anders, maar binnen één gemeente versterken ze elkaar wel. Bovendien komen we als gemeente op voor de belangen van al onze inwoners, uit welke kern ze ook komen. Denk aan Schiphol en het zorgen voor een prettig leefklimaat voor inwoners en ondernemers."

Het feestprogramma begint zaterdag om 12.45 uur op de Schans. De toegang is gratis en er is koffie, thee en limonade.

Naomi Heidinga