• Het voorlopig ontwerp voor de omgeving van halte Aan de Zoom.

    Gemeente Uithoorn

Geen verrassingen in ontwerp halte Aan de Zoom van Uithoornlijn

UITHOORN Geen verrassingen tijdens de informatiebijeenkomst op donderdag 4 juli over de omgeving van halte Aan de Zoom en de halte die hier wordt gerealiseerd voor de Uithoornlijn. Toch hield de gemeente een bijeenkomst, omdat er onder bewoners van de wijk nog vragen leefden over de inrichting van het gebied.

De Uithoornlijn loopt straks via het tracé van de oude spoorbaan met als eindpunt het dorpscentrum van Uithoorn. Er komen, naast de eindhalte, ook haltes bij Aan de Zoom en bij het busstation. Voor de nieuwe halte bij Aan de Zoom zijn aanpassingen nodig aan de inrichting van het gebied. Naast de halte, wordt een nieuw fietspad aangelegd en de parkeermogelijkheden aangepast. Hiervoor zijn drie varianten ontwikkeld, die eerder al zijn voorgelegd aan bewoners. "Dat leverde bruikbare vragen en tips op," aldus de projectleider van de gemeente. Een verkeersbureau heeft aan de hand van het commentaar van bewoners nogmaals gekeken naar plannen. De variant met een fietspad aan de noordzijde komt volgens het bureau als beste uit de bus.

Bewoners maakten zich onder meer zorgen over de veiligheid van fietsers. Aan de Zoom wordt een doodlopende straat, en fietsers zouden door kerende auto's een risico lopen. Door het fietsverkeer en autoverkeer te scheiden wordt dit risico teniet gedaan, tenminste, er vanuit gaande dat fietsers het fietspad gebruiken. Dat betekent zorgen voor een logische en aantrekkelijke route. De variant met het fietspad aan de noordzijde komt aan deze wens tegemoet: hierbij heeft het fietspad de minste bochten. Door er een tweerichtingsfietspad van te maken, wordt de kans op spookrijders vanuit de fietsenstalling bij de halte verkleind. Ook komt er een afscheiding tussen Aan de Zoom en de oversteek, zodat fietsers niet over de weg fietsen, maar het fietspad volgen. En, belangrijk voor omwonenden, bij het fietspad aan de noordzijde komen de parkeerplaatsen voor auto's aan de zuidzijde. "Bij één andere variant zouden de koplampen van de auto's direct de naastgelegen woningen in schijnen."

PARKEREN Verwacht wordt dat reizigers die in de toekomst gebruik zullen maken van de halte 'Aan de Zoom' deze voornamelijk bereiken via de Faunalaan en de N196. Daarom worden aan de zijde van de Faunalaan 16 parkeerplaatsen voor auto's aangelegd. Ook komen er drie kiss&ride plaatsen. Aan beide zijden van de tramhalte 'Aan de Zoom' worden 160 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. In totaal levert dit 320 fietsparkeerplaatsen op. Het gebruik van de tramhalte 'Aan de Zoom' door ov-reizigers wordt ingeschat op circa 3.300 reizigers per dag die in- of uitstappen.

De Uithoornlijn is de doortrekking van de Amstelveenlijn die de inmiddels vervallen metrolijn 51 tussen Amsterdam-Zuid en Amstelveen Westwijk vervangt. De Uithoornlijn is de doortrekking van Westwijk naar het centrum van Uithoorn. Samen heten zij de Amsteltram.

De komst van de Uithoornlijn is vertraagd naar 2024, werd onlangs bekend. Tot die tijd moet Uithoorn het met busverbindingen doen. Na de komst van de tram zullen de huidige directe busverbindingen uit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam komen te vervallen. Uitzondering hierop is de busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Deze zal blijven bestaan, net als de buslijnen in andere richtingen. Ook blijft binnen Uithoorn een aantal bussen rijden.