• Aico Lind

Geld beschikbaar voor groene vrijwilligersprojecten

UITHOORN Er is dit jaar weer 45.000 euro beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds 'Betrekken bij Groen' is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Van vrijdag 15 februari tot en met zondag 17 maart kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de samenwerking en organisatie van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Denk daarbij aan de samenwerking tussen een bedrijventerrein en een beheergroep. Ook projecten die jongvolwassenen, van 18 tot 35 jaar, betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage evenals projecten rond de instroom van nieuwe vrijwilligers of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk.

JURY De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma 'Betrekken bij Groen' uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Vorig jaar werden zeventien groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Enkele voorbeelden zijn het evenement 'Hoera voor de Hollandse appel' met aandacht voor oude Noord-Hollandse fruitrassen in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. De vrijwilligersgroep van het klooster van de karmalietessen 'Casa Carmeli' kon met een bijdrage uit het fonds een natuurlijk ondergroei aanplanten in het bos in Heemstede.

INSCHRIJVEN Meer informatie over het 'Betrekken bij Groen Fonds' en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.betrekkenbijgroen.nl .