• De zaal van het dorpshuis is goed gevuld.

    Eigen foto

Gemeente gaat strijd aan met armoede en schulden

UITHOORN De gemeenteraad stemde onlangs unaniem in met het nieuwe armoede- en schuldenbeleid. Nu is voor de gemeente de tijd voor actie aangebroken. Donderdag werd een seminar gehouden over het in beeld krijgen van inwoners met geldzorgen

Bijna tachtig vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties sluiten zich enthousiast aan bij de gemeente om samen armoede Uithoorn uit te krijgen. Het seminar 'Inwoners eerder in beeld' in Dorpshuis De Quakel was dan ook druk bezocht.

Momenteel leven ongeveer 700 huishoudens in Uithoorn in armoede of op de armoedegrens. Veel kinderen wonen in deze huishoudens. De gemeente wil er alles aan doen om dit aantal drastisch terug te dringen. ,,We hebben onze samenwerkingspartners hierbij nodig. Denk aan de voedselbank, scholen, huisartsen, zorgverzekeraars, energiebedrijven, Uithoorn voor Elkaar en financiële instellingen. We willen samen optrekken, de handen ineen slaan voor een gezamenlijke aanpak," aldus wethouder Ria Zijlstra (Werk en Inkomen) donderdag in het dorpshuis.

AANPAK Armoederegisseur Karin Woltering legde tijdens het seminar uit hoe de aanpak eruit ziet: ,,Het aanpakken van armoede en schulden begint ermee om te zorgen dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, weten dat die er ook voor hen is. Meer informatie en communicatie dus. Ook gaat de gemeentelijke dienstverlening op de schop, om zoveel mogelijk drempel uit de weg te ruimen. Formulieren, procedures worden eenvoudiger en brieven worden duidelijker. Verder gaat de gemeente meer in gesprek met inwoners om te horen wat zij precies nodig hebben." Om inwoners eerder in beeld te krijgen gaat de gemeente het project 'Vroeg Eropaf' uitbreiden. Nu werkt de gemeente al samen met Eigen Haard maar ze gaat bijvoorbeeld ook samenwerken met energiebedrijven, zorgverzekeraars en de
gemeentelijke belastingen. Bij Vroeg Eropaf gaat een consulent van schuldhulpverlening naar de bewoner met betalingsachterstanden toe met de vraag of er hulp nodig is. ,,Met als doel voorkomen dat schulden verder oplopen of voorkomen van een huisuitzetting of afsluiting van energie," vervolgt Woltering.

Tijdens het seminar werden de bezoekers door deskundigen en mensen die uit eigen ervaring over financiële problemen kunnen vertellen, meegenomen in de wereld van schulden. Irith de Vreede van Plangroep en deskundige op het gebied van vroegsignalering onderstreepte het belang om mensen eerder in beeld te krijgen. Meer dan de helft van de inwoners met betalingsachterstanden schakelt te laat hulp in. Bijvoorbeeld omdat men te lang denkt het zelf te kunnen oplossen of door schaamte of simpelweg omdat ze de weg naar hulp niet kennen.

LAAGGELETTERDHEID Claudia Prange van Tympaan-De Baat en het Taalhuis gaf uitleg over hoe laaggeletterdheid kan worden herkend. Ongeveer 3.000 mensen in Uithoorn kunnen niet (goed) lezen en schrijven en uit onderzoek blijkt dat deze groep vaker in financiële problemen verkeren. Brieven worden ongeopend weggegooid, waardoor ze niet op de hoogte zijn van regelingen waar ze recht op hebben zoals een bijdrage voor sport of culturele activiteiten. Rekeningen stapelen zich op omdat ook deze ongeopend in de papierbak belanden.

JONGE ACTEURS Een optreden van jeugdige acteurs van Kikid – die in hun leven allemaal zelf met armoede te maken hebben gehad – maakte veel indruk op de aanwezigen. In verschillende theaterscènes beeldden ze uit wat schulden doen met jongeren en hoe deze (makkelijk) kunnen ontstaan.

Ook is tijdens het seminar aandacht besteed aan het Financieel café in De Waterlinie. Inwoners kunnen hier terecht met persoonlijke vragen over geldzaken. In de Waterlinie zijn. Elke dinsdagochtend helpen professionals en vrijwilligers de inwoners met brieven van instanties, wijzigen van toeslagen en het invullen van formulieren. Er kwam ook een ervaringsdeskundige aan het woord. Een man die een goedlopend mediabedrijf runde, maar ziek werd, zijn bedrijf verloor en nu in de bijstand zit. Wethouder Zijlstra: ,,Dit is het bewijs dat het iedereen kan overkomen. We moeten het taboe rond armoede en schulden daarom doorbreken. Onze inwoners moeten zich vrij voelen om aan de bel te trekken als er iets mis dreigt te gaan, zodat we op tijd ondersteuning kunnen bieden."