• Wethouder Ria Zijlstra

    Gemeente Uithoorn

Gemeente start campagne voor Jeugdfonds Sport en Cultuur

UITHOORN De gemeente Uithoorn is een campagne gestart om het Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht te brengen zodat meer kinderen er gebruik van gaan maken. Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. ¨Sport en cultuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en moeten dus voor íedereen toegankelijk zijn," aldus wethouder Ria Zijlstra (Sociaal Domein):

De gemeente is sinds anderhalf jaar aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. ,,We vinden het belangrijk dat alle kinderen in Uithoorn dezelfde kansen krijgen. Of je nou uit een rijk of arm gezin komt," aldus Zijlstra. Ze vervolgt: ,, Kinderen ontwikkelen zich beter als het aan sport of cultuur doet. Ook blijkt dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren op school. Het is onverteerbaar dat er kinderen zijn die niet kunnen sporten of muziek- of balletles kunnen volgen omdat er geen geld is. Dankzij het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, wèl sporten of zich creatief ontwikkelen."

De gemeente start een campagne om het fonds meer onder de aandacht te brengen. In 2018 zijn door het fonds 97 aanvragen goedgekeurd. 86 aanvragen zijn gedaan voor het deelnemen van sport, elf voor cultuur. Zijlstra: ,,Een mooi aantal, maar we hopen dat door de campagne nog meer mensen weten dat de gemeente is aangesloten bij het jeugdfonds en dat er nog meer aanvragen gedaan worden."

Dat de gemeente is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur is geen overbodige luxe. In Uithoorn leven ruim 700 gezinnen in armoede. Dat is 5,5 procent van het aantal huishoudens in Uithoorn. Ruim 500 kinderen groeien op in een gezin met een inkomen van maximaal 110 procent van het Wettelijk sociaal minimum. De wethouder: ,,Uithoorn ligt met 5,5 procent wel onder het landelijke percentage van 10 procent, maar elk gezin dat in armoede leeft is er een te veel. De gemeente is druk bezig met het terugdringen van armoede. We leggen focus op het voorkomen van armoede. In mei hebben we bijvoorbeeld een seminar gehouden waar al onze samenwerkingspartners voor zijn uitgenodigd. Daar hebben we afspraken gemaakt voor verdere samenwerking om armoede aan te pakken. Verder kan de gemeente financiële ondersteuning bieden via bijvoorbeeld het declaratiefonds voor jongeren en ouderen. Ook kunnen we helpen bij het op orde brengen van de financiën met ondersteuning van vrijwilligers die goed zijn in financiën en we hebben de gemeentelijke schuldhulpverlening. We willen het liefst onze inwoners helpen voordat schulden ontstaan."

De gemeente zet in op het voorkomen van schulden omdat uit onderzoeken steeds meer duidelijk wordt wat geldstress met iemand doet. Zijlstra: ,,Dat het enorm ingrijpt op iemands leven is duidelijk. Maar de gevolgen van geldstress gaan veel verder gaan dan tot nu toe bekend was. Stress heeft invloed op je gezondheid, je relatie, op schoolprestaties van kinderen. Maar het zorgt ook dat je niet zo goed meer toekomstplannen kan maken en dat mensen soms op langere termijn onverstandige beslissingen maken. Doordat deze feiten nu bekend zijn, zijn we bezig ons armoedebeleid hierop aan te passen."

Het Jeugdfonds is gericht op kinderen van 4 tot 18 jaar die staan ingeschreven in de gemeente Uithoorn. Het fonds keert uit wanneer het gezamenlijk inkomen van de ouder(s) of verzorger(s) maximaal 125 procent bedraagt van het minimuminkomen. De aanvragen kunnen niet door de ouders zelf gedaan worden, maar worden gedaan door een intermediair. Bijvoorbeeld door een medewerker van Videt, een leerkracht, een ouder- en kindadviseur, een huisarts, een medewerker van het Sociaal Loket van de gemeente of schuldhulpverlener. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur beoordeelt de aanvraag en betaalt als deze is goedgekeurd de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Voor sport geldt een maximaal bedrag van 225 euro per jaar per kind en eenmalig zwemlessen voor het behalen van het A en B diploma tot een maximaal bedrag van 800 euro per kind. Voor culturele activiteiten is de bijdrage 450 euro per kind. Ouders hoeven het bedrag niet voor te schieten. Het geld wordt rechtstreeks betaald aan de vereniging.

,,We begrijpen dat sommige ouders het lastig vinden of zelfs misschien niet durven om een intermediair in te schakelen om een aanvraag te doen. Ze willen niet gezien worden als mensen die in armoede leven. Maar als de aanvraag eenmaal gedaan is en je kind lid is van een vereniging, dan hoeft niemand te weten dat het lesgeld of de contributie is betaald uit het Jeugdfonds. Ik hoop echt dat er nog meer aanvragen gedaan worden nu het sportseizoen weer van start is. Kinderen kunnen ook op straat spelen en sporten, maar om lid te zijn bij een vereniging geeft zoveel meer extra. Je krijgt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en je hebt op een vereniging echt de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen en jezelf meer uit te dagen."

Voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl of www.uithoorn.nl/inwoner-ondernemer/publicatie/kindpakket.