• Naomi Heidinga

Gemeente Uithoorn stuurt brief over aanvraag laadpalen

UITHOORN De gemeente gaat voortaan bewoners betrekken bij de plaatsing van laadpalen. Dat heeft wethouder Hans Bouma dinsdag 12 februari tijdens een commissievergadering laten weten. Bij de aanvraag voor een laadpaal in een straat, zal de gemeente dit per brief aan bewoners laten weten. In de brief zal de gemeente een aantal voorstellen doen voor de plek van de laadpaal. Inwoners kunnen daarop reageren. De uiteindelijke keuze is echter aan de gemeente.

Het onderwerp was op de agenda gezet door Ons Uithoorn. De partij was benaderd door bewoners van de Rietgans, die het vreemd vonden dat er een laadpaal in hun straat werd geplaatst, zonder dat zij daarin gekend werden.

In een schriftelijk antwoord op vragen van Ons Uithoorn liet de gemeente weten dat het niet wenselijk zou zijn om inwoners bij de plaatsing te betrekken, vanwege het 'not in my backyard' effect. Oftewel: niemand is tegen laadpalen, behalve wanneer deze voor de deur komen.

Inwoners moesten de informatie over de plaatsing van de palen daarom uit de Staatcourant halen.

,,Maar daar kijk ik als ik eerlijk ben zelf ook niet in," aldus wethouder Bouma.

Daarom heeft het college besloten het voortaan anders aan te pakken, met een brief.