• De bouw van dit bedrijfspand ligt al maanden stil, omdat er geen vergunning is verleend.

    Naomi Heidinga

Groen licht bedrijventerrein Amstelveen Zuid

UITHOORN Provincie Noord-Holland heeft in december groen licht gegeven voor de realisatie van bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ). Het bedrijventerrein komt naast de N201 te liggen. Gemeente Amstelveen kan nu een bestemmingsplan gaan opstellen. Inwoners van de Legmeer maken zich zorgen over de ontwikkelingen: ze vrezen voor hun uitzicht. Ruim 100 bewoners hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de komst van het bedrijventerrein. Ze willen betrokken worden bij de verdere planvorming.

De angst voor hoge bebouwing wordt gevoed door het stalen casco dat al maanden langs de N201 staat. Vorig jaar rond de zomer ging de bouw van start, maar deze ligt nu al maanden stil. De bouw is stilgelegd omdat er geen vergunning is afgeven. De situatie wordt beoordeeld door gemeente Amstelveen. Voor de zomer moet er meer duidelijkheid komen over de vergunningverlening. Wanneer de vergunning wordt verleend, geldt een maximale bouwhoogte van 15 meter.

Voor de bebouwing op het toekomstige BTAZ geldt dat de bouwhoogte nog moet worden bepaald. Een woordvoerder van gemeente Amstelveen laat weten: ,,Er worden verschillende hoogtestudies gedaan om een maximale hoogte te kunnen bepalen. Die worden meegenomen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. We staan nog aan het begin van dit traject, dus het noemen van bouwhoogtes is nog niet aan de orde."

BUURTBEHEER DE LEGMEER Marga Moeijes van Buurtbeheer de Legmeer heeft in december een gesprek gehad met de Amstelveense wethouder Floor Gordon. Daar heeft ze namens de buurtbewoners haar zorgen geuit, bijvoorbeeld wat betreft het uitzicht op het terrein, maar ook over de mogelijke komst van een biomassacentrale. Deze centrale wordt ergens in het Greenportgebied gerealiseerd, maar waar is nog niet duidelijk. Het BTZA is een mogelijkheid, al zal Uithoorn er in dat geval op aandringen dat de centrale niet op de rand van de gemeentegrens wordt gebouwd. Moeijes vindt dat de bewoners van de wijk ook zonder de centrale al genoeg te verduren hebben, met name vanwege Schiphol. Gordon begrijpt de zorgen van de bewoners en wil hiermee rekening houden in de plannen, bijvoorbeeld wat betreft de bouwhoogte. Ook worden groenbuffers aangelegd.

GROENSTROOK Gemeente Amstelveen onderzoekt de mogelijkheid van een groenstrook aan de rand van het bedrijventerrein. ,,Hoe de invulling van deze strook eruit gaat zien, bijvoorbeeld hoe hoog en hoe breed, wordt later dit jaar bepaald wanneer het bestemmingsplan wordt opgesteld", aldus de woordvoerder.

Amstelveen liet eerder weten dat het nieuwe bedrijventerrein hard nodig is. Onze buurgemeente wil bedrijventerrein Legmeer omvormen tot woon-werkgebied. Een aantal bedrijven zal moeten verhuizen, omdat ze niet binnen de plannen passen. Deze bedrijven zouden een plek kunnen krijgen op BTAZ.

Andere gemeenten in de regio onderschrijven de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein in de regio. Gezien de druk op de woningmarkt is het omvormen van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied een goed idee, vindt Uithoorn.

Naomi Heidinga