• Zaterdag 23 juni is er een protest tegen de groei van de luchtvaart en onder meer de overlast door vliegtuigen.

    René de Leeuw

Groot protest tegen groei Schiphol

SCHIPHOL Het is zaterdag 23 juni landelijke protestdag tegen de groei van de luchtvaart. Op zes plaatsen in het land in de buurt van luchthavens zijn manifestaties. De actie tegen groei op Schiphol vindt plaats op het Museumplein in Amsterdam. Organisatoren roepen mensen uit de hele regio rond de luchthaven op naar het Museumplein te komen. De manifestatie begint om 13.00 uur.

Het Uithoornse PvdA-raadslid Els Gasseling onderschrijft de oproep volkomen. "Als Schiphol verder groeit, dan neemt ook de hinder in Uithoorn en Aalsmeer verder toe," zegt ze. De organisatie berust bij het LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart) en Greenpeace. Die menen dat groei van de luchtvaart niet kan met het oog op het klimaat en de overlast. Zij spreken van een 'bizarre uitzonderingspositie' van de luchtvaart, bijvoorbeeld wat betreft het niet heffen van belasting op vliegtickets en kerosine. Zij willen dat de overheid investeert in alternatieven voor vliegen.

LUDIEK "Ik roep iedereen op naar de manifestatie toe te gaan," zegt Gasseling. "Er zijn diverse sprekers en met een ludieke actie wordt een signaal afgegeven. Deelnemers worden opgeroepen iets roods aan te trekken of bijvoorbeeld een rode paraplu mee te nemen. De bedoeling is dat er van bovenaf een foto van de rode menigte wordt gemaakt. Het Museumplein is met bus 347 goed te bereiken vanuit Uithoorn, nog mooier is het als mensen op de fiets gaan." Bij Gasseling leeft veel ongenoegen over de situatie in Uithoorn. "In 2008 zijn in het Aldersakkoord afspraken gemaakt om de groei van Schiphol in balans te brengen met de omgeving. Maar de afspraken over hinderbeperking zijn niet nagekomen. Wij willen dat dit alsnog gebeurt."

MILIEUWINST "Op Schiphol hebben ze het over milieuwinst. Maar in Aalsmeer en Uithoorn is het niet stiller, er komen hier steeds meer vliegtuigen over. Het afgelopen jaar waren er 69.000 starts vanaf de Aalsmeerbaan, dat waren er meer dan vanaf de preferente Kaagbaan. Verder is er sinds 2014 een nieuwe startprocedure van kracht, waarbij vliegtuigen langer laag vliegen en pas daarna steiler klimmen. Ze komen daardoor lager over, met meer hinder als gevolg. Het aantal vliegtuigen dat hier op geringe hoogte van 2000 voet (ruim 600 meter) overvliegt, is daardoor sterk toegenomen."

In Uithoorn hebben de partijen in de raad samen een werkgroep gevormd die zich met Schiphol bezighoudt. "Uithoorn doet momenteel onderzoek naar een mogelijke routeverlegging die minder hinder moet opleveren," zegt Gasseling. "Dat ligt nu stil in afwachting van de Schiphol-MER, die voor de zomer moet verschijnen. In Uithoorn willen we ook dat het geluid wordt gemeten. Berekende gegevens blijken niet te kloppen met de werkelijkheid. En er zijn meer zaken waar inwoners van onze gemeente zich zorgen over maken, zoals het ultrafijnstof in relatie tot de gezondheid en ook de uitstoot van CO2."

René de Leeuw