• Naomi Heidinga

Het Duet krijgt gymzaal

UITHOORN De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college voor de huisvesting van het gymnastiekonderwijs en maatschappelijke functies in de wijk Thamerdal. In plaats van het opknappen van De Bovenboog en alle functies daar behouden, komt er naast Het Duet een multifunctioneel gebouw. Op de plek van De Bovenboog komen woningen. Het college wil De Bovenboog behouden, de raad is het daar nog niet over eens. Een meerderheid wil dat het college eerst alle opties op een rijtje zet.

Voor basisschool Het Duet betekent het plan een nieuwe gymzaal. Het bestaande speellokaal wordt uitgebreid tot gymlokaal. De peuters, die nu gebruik maken van het speellokaal, gaan in de toekomst spelen in het multifunctionele gebouw. Daar krijgen tevens de maatschappelijke organisaties die nu in De Bovenboog huizen, een plek, zoals de Voedselbank en Videt. Mogelijk komen er ook kleine ondernemers in, zoals Kleur is Kracht. Het nieuwe gebouw krijgt verder de rol van buurthuis.

TWIJFELS Over het huisvesten van alle organisaties in de nieuwbouw heeft de VVD-fractie twijfels. Moeten deze organisaties per se hier een plek krijgen of kan dit ook elders in de gemeente? En waarom moet het ook buurthuis worden terwijl iets verderop al Ponderosa, het buurthuis van Thamerdal, staat? "De buurthuisfunctie was voor ons een verassing," aldus VVD-raadslid Jan Hazen. "We moeten ervoor waken dat dit nieuwe buurthuis Ponderosa kannibaliseert," zei collega-raadslid Nick Roosendaal.

HUUR Door de nieuwbouw gaat de huur voor de organisaties omhoog. Kunnen die dit wel betalen, wilde de raad weten. In de commissie van 16 november stelde wethouder Ria Zijlstra dat de hogere huur organisaties niet in de problemen mag brengen. Een tegemoetkoming in de vorm van subsidie kan soelaas bieden.

Door het verhuizen van de organisaties, komt De Bovenboog vrij. Op die plek moeten woningen komen. Het college wil graag De Bovenboog behouden en heeft een oplossing gevonden waarbij dit kan: De Bovenboog transformeren voor kluswoningen, zodat groepen die moeilijk aan een woning komen, een kans krijgen. Dat levert volgens het college een win-winsituatie op: een groep woningzoekers wordt bediend en De Bovenboog blijft behouden.

OPTIES Dit voorstel ging met name de VVD veel te ver. Alvorens met een dergelijk plan in te stemmen, moeten eerst alle opties op tafel, vindt ook het CDA. "Het huidige voorstel van het college is te kort door de bocht," aldus VVD-raadslid Hazen. "We moeten eerst op een afgewogen manier kijken naar mogelijke ontwikkelingen."

Het renoveren van een gebouw met 'energielabel Z' is volgens de VVD wellicht niet de beste optie. Bovendien zou het slecht passen in de Woonvisie. In de gemeente is namelijk een groot tekort aan woningen in het middensegment. "We zouden bovendien kunnen kijken naar hoe we de wijk sociaal kunnen versterken," aldus Roosendaal.

HUISWERK DUS, PvdA en Gemeentebelangen zien wel degelijk aanknopingspunten met de Woonvisie. Een raadsmeerderheid vindt echter dat het college eerst zijn huiswerk moet doen. Wethouder Hans Bouma suste de boel. Hij beloofde de raad een compleet voorstel, ter bespreking in de commissie Wonen: "Ik wil graag met u kijken naar andere mogelijkheden."

Naomi Heidinga