Het succes van de optocht

DE KWAKEL Dit jaar viert de Kwakelse kermisoptocht haar 65-jarige bestaan. Cees de Bruijn is er al die jaren bij betrokken geweest.

Conny Vos

'In 1952 was de eerste optocht. Ik was toen zeven jaar', blikt Cees terug. 'Ik kan het me nog goed herinneren. Er was een vrouwenmoordenaar gesignaleerd in De Kwakel. Deze Fransman genaamd Landru zou zich verschuilen bij zakkenhandel Burggraaf en daar woonde ik vlakbij. Ze kwamen in optocht om hem op te pakken. Hij werd berecht door een openbaar tribunaal en opgehangen. Ik dacht dat het echt was, maar dat was het begin van de Kwakelse optocht.'

In de eerste jaren werd elk keer een thema bedacht. Zo was er de intocht van de Batavieren en de persiflage Tour de Frats. Van 1962 tot 1970 deed Cees zelf mee aan de optocht. Hij woonde destijds aan de Iepenlaan en met enkele bewoners bouwden ze een kar. 'We hebben meegedaan met het schip De Bounty en het Knokke Songfestival.'

ROERIGE JAREN Tijdens de roerige jaren zestig liep de optocht een beetje uit de hand. 'De karren werden gevaarlijk. Er werd teveel gedronken. Er werden rookpotten gebruikt en er was teveel herrie', somt Cees op. 'Het publiek bleef op afstand. Daardoor was er in 1969 geen optocht. Maar dat vond men toch wel jammer. In dat jaar ben ik lid van de organisatie geworden. Er is een reglement opgesteld om de problemen te voorkomen. Veiligheid staat boven alles.'

De optocht bloeide weer op. Het aantal karren liep op van zeven à negen naar tien tot twintig in de jaren negentig. 'In 2000 kwam weer een omslag. Er gingen steeds meer groepen meedoen. In het reglement staat dat er maximaal veertig karren mogen meedoen. Dat werd makkelijk gehaald. Maar er kwamen steeds meer deelnemers op een kar. Vroeger reden er vijf à zes man mee. Nu zijn dat er soms meer dan dertig.'

ONTBIJT In 2012 bestond de kermisoptocht zestig jaar. Om dat te vieren werden er tribunes geplaatst met plaats voor 320 man. Vooraf was er een ontbijt voor alle deelnemers middenin het dorpscentrum. 'Het was een klaterend succes. Daarom zijn ze nu van plan om het te herhalen. Omdat we destijds geen draaiboek hebben gemaakt, is de oude groep benaderd om te komen helpen. Daarvoor ben ik nu druk in de weer', vertelt Cees. 'Ik was al gestopt als bestuurslid, dat heb ik twintig jaar gedaan en nu ben ik erelid. Ik ben betrokken gebleven als jurylid bij de kinderoptocht en breng nog boekjes rond. Ik vind het leuk om dit nog een keer mee te organiseren. Er hebben veertig karren ingeschreven met 860 deelnemers, dus het wordt een hele klus.'

Begin september vindt een loting plaats welke kar als eerste mag starten. Op diezelfde volgorde gaan de deelnemers in blokken aan het ontbijt. Na het ontbijt zal op 5 september om negen uur de 65ste Kwakelse kermisoptocht van start gaan.