• De hond in het raam waakt al lange tijd over de lege woningen aan de Mgr. Noordmanlaan in De Kwakel.

    Naomi Heidinga

Huurwoningen De Kwakel gereed in maart 2020

DE KWAKEL In de Monseigneur Noordmanlaan in De Kwakel worden 29 sociale huurwoningen gesloopt, om plaats te maken voor veertig nieuwe woningen. Negen daarvan krijgen een middeldure huur, de rest zijn sociale huurwoningen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de nieuwe woningen maart volgend jaar klaar.

Het project heeft langer stilgelegen dan woningcorporatie Eigen Haard wilde, liet wethouder Hans Bouma woensdag 10 april weten aan de raad, tijdens de vergadering van de commissie Wonen en Werken. De vertraging had te maken met de krapte op de bouwmarkt: Eigen Haard had moeite met het vinden van een aannemer. Nu is die echter gevonden, en omdat deze ook de sloop gaat doen, kan vaart worden gemaakt. In mei en juni worden de bestaande woningen gesloopt, in september volgt de nieuwbouw. Als alles volgens plan verloopt, zijn de woningen maart 2020 klaar.

OUDEREN Er worden twee type woningen gebouwd: driekamerwoningen van zo'n 75 m2 en drie- tot vierkamer woningen van 80 m2. Vijftien daarvan zijn speciaal ontworpen voor ouderen, als zogenaamde nultredenwoningen. De woningen krijgen echter niet het label 'seniorenwoning'. De huren van de woningen worden hoger dan ze waren bij de oude woningen, maar daarvoor krijgen bewoners comfort terug. De woningen zijn veel beter geïsoleerd: dat maakt het wonen niet alleen prettiger, het scheelt ook in de energiekosten.

Gemeentebelangen raadslid Sjaak Verhaar vroeg tijdens de vergadering uitdrukkelijk aandacht voor de verschillende 'fladderaars' die in en rond de jaren '50 woningen nestelen. Bij een ecologisch onderzoek zijn diverse diersoorten aangetroffen: de huismus, gierzwaluw en twee soorten vleermuizen. Aanbevolen wordt om in de nieuwbouw rekening te houden met deze dieren, door hen nieuwe nestelgelegenheid te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door het ophangen van nestkasten voor vogels, het open laten van stootvoegen voor vleermuizen en het aanbrengen van speciale dakpannen.

REKENING Volgens wethouder Jan Hazen wordt door de woningcorporatie rekening gehouden met de flora en fauna. Voor het aanbreken van de lente zijn in de omgeving nestkasten opgehangen voor de vogels. Ook zijn kieren en speten in de oude woningen dichtgemaakt, om te voorkomen dat er dieren in zouden kruipen. In de nieuwbouw worden voorzieningen getroffen voor de dieren.

Voor dit project moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat heeft een aantal weken ter inzage gelegen. Tegen het plan zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze hebben met name betrekking op de kleinere afstand van de nieuwbouw op de bestaande woningen. Een aantal omwonenden vreest voor het aantal zonuren in de tuin, is bang voor meer hinder en denkt minder privacy te hebben.

OVERLAST De maximale bouwhoogte wordt bij de nieuwe woningen hoger dan nu het geval is, dit gaat van acht naar tien meter. Indieners geven verder aan bang te zijn voor overlast veroorzaakt door de sloop- en nieuwbouw. Daarnaast vrezen bewoners dat er straks te weinig parkeerruimte is. Omdat er woningen worden toegevoegd, worden echter ook extra parkeerplaatsen aangelegd.

Naomi Heidinga