• ANP Foto

Informatieavond ´Aardgasvrij, wat betekent dat voor mij?´

UITHOORN  Gemeente Uithoorn houdt op dinsdag 18 december samen met het Regionaal Energieloket een informatieavond in De Schutse onder het motto ´Aardgasvrij, wat betekent dat (voor mij)?´ Dit in het kader van de plannen van het kabinet om Nederland vanaf 2050 ´aardgasvrij´ te laten zijn. Tijdens de informatieavond komt aan bod wat wat dat eigenlijk inhoudt, wanneer de gemeente met plannen voor aardgasvrije wijken komt en wat inwoners nu vast kunt doen op weg naar aardgasvrij wonen.


De gemeenten hebben van de rijksoverheid de taak gekregen om samen met bewoners en andere partijen, zoals netbeheerders, maar ook bijvoorbeeld de woningbouwcoöperaties te zorgen dat in 2050 de 'gebouwde omgeving' aardgasvrij kan zijn. Omdat aardgas verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de opwarming van de aarde. Maar ook omdat het Nederlandse aardgas op raakt en aardgaswinning in Groningen problemen oplevert voor onze landgenoten. Als we stoppen met de aardgaswinning in Groningen, moeten we aardgas gaan importeren. Dat leidt ertoe dat de gasprijs stijgt.

Veranderen naar aardgasvrij gaat niet van vandaag op morgen. Er moet van alles gebeuren. Bijvoorbeeld kiezen welke alternatieven voor welke wijk of buurt het meest geschikt zijn en in welke volgorde het alternatief ingevoerd kan worden. Sommige wijken kunnen misschien al voor 2030 aardgasvrij zijn, andere pas later. Dat hangt er bijvoorbeeld van af of de woningen daar al geschikt voor zijn, of makkelijk gemaakt kunnen worden. De gemeente moet deze keuzes samen met de belanghebbenden opstellen en vastleggen in een 'transitieplan warmte'. Dit plan moet er uiterlijk in 2021 zijn. De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen hiervan. Als er meer duidelijk is over de aanpak en de planning, informeren wij u hierover.

Hoewel 2030 ver weg klinkt en 2050 al helemaal, is het toch belangrijk dat inwoners nu al beginnen met maatregelen die hun woning duurzamer kunnen maken. Hoe dat kan, daarover geeft de gemeente uitleg tijdens de informatieavond op dinsdag 18 december. Tijdens deze avond krijgen bezoekers tips van het Regionaal Energieloket hoe zij hun woning kunnen verduurzamen om zo beter voorbereid op weg te gaan naar een aardgasvrij huis in de toekomst. Denk daarbij aan tips hoe hes huis te isoleren, welke manieren er zijn om duurzaam energie op te wekken en zo uiteindelijk energie en geld te besparen. De informatievond begint om 19.30 uur in de Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Belangstellenden zijn welkom en aanmelden is niet nodig.

Uithoorn aardgasvrij maken is een belangrijke opgave, maar daarmee is de gemeente er nog niet als het gaat om duurzaamheid. Om goed in beeld te brengen wat de gemeente de komende jaren, samen met bewoners, bedrijven en organisaties aan duurzaamheid gaat doen, stelt het gemeentebestuur de duurzaamheidsagenda op. Deze duurzaamheidsagenda gaat over de overgang naar een volledig duurzame energiehuishouding ('energietransitie'), het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering ('klimaatadaptatie') en het steeds opnieuw gebruiken van grondstoffen ('circulaire economie'). De duurzaamheidsagenda moet in de loop van 2019 klaar zijn. Daarom gaat de gemeente begin 2019 in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties om samen te kijken wie welke bijdrage kan leveren.