• Naomi Heidinga

Inwoners Uithoorn geven hun woning gemiddeld een 8

UITHOORN Inwoners van Uithoorn en De Kwakel zijn behoorlijk tevreden met hun woning (rapportcijfer 8) en hun buurt (7,6). Dit blijkt uit de gegevens van het onderzoek 'Wonen in de Metropoolregio' (WiMRA). Ruim 1100 inwoners werkten mee aan het regiobrede WiMRA onderzoek. Zij vulden hiervoor een enquête in met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

De gemeente Uithoorn telt iets meer koopwoningen dan gemiddeld in de MRA (58 tegen 48 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt in Uithoorn hoger dan gemiddeld in Amstelland-Meerlanden, maar weer lager dan gemiddeld in de MRA. Daarentegen ligt het aandeel vrije sector huurwoningen lager dan in de buurgemeenten. Verder valt op dat Uithoorn veel koopwoningen heeft met een WOZ-waarde tussen 156.000 en 250.000 euro.

In het algemeen liet het onderzoek zien dat nieuwe woningen heel hard nodig zijn. Betaalbare woonruimte wordt schaars in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vooral woningzoekenden met een laag en middeninkomen hebben grote problemen om een passende woning te vinden. Nu de economische welvaart aanhoudt, willen veel mensen verhuizen en ook de groei van de bevolking zet door. De toegankelijkheid van de woningmarkt in de MRA staat daarmee fors onder druk.

"Het onderzoek bevestigt wat wij met elkaar in de regio eigenlijk al wisten,´´ stelt de Uithoornse wethouder Hans Bouma (Wonen en Leefomgeving). ¨We moeten bouwen en we moeten zorgen dat woningen betaalbaar blijven. Dat vraagt in ons dichtbebouwde gebied om creatieve oplossingen. Want we willen iets doen aan die tekorten."

VERDUURZAMEN De cijfers van Uithoorn laten zien dat we op het gebied van het verduurzamen van de woning nog flinke winst kunnen behalen. 13% van de koopwoningen heeft inmiddels zonnecollectoren, maar er is nog weinig interesse in nieuwe vormen van energiebesparing. Positief is dat juist ook huurders interesse hebben in dak- of vloerisolatie.

STELLEN MET KINDEREN De groep jongeren tussen 18 en 34 jaar is kleiner dan in de Metropoolregio (13 procent in Uithoorn tegenover 20 procent in MRA). Stellen met kinderen (32 procent) kiezen dan weer relatief veel voor een woonplek in Uithoorn ten opzichte van de MRA (26 procent).

Dit is slechts een greep uit de resultaten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Het volledige onderzoeksrapport bevat nog veel meer informatie. Uithoorn gaat samen met de andere Amstelland-gemeenten een verdiepingsslag geven aan het onderzoek en analyseren welke oplossingen in ons gebied mogelijk zijn.

Meer informatie is te vinden op www.metropoolregioamsterdam.nl/wimra

De cijfers over Uithoorn zijn te vinden op website van de gemeente:www.uithoorn.nl