Inwoners Uithoorn zijn relatief gezond

UITHOORN De meeste inwoners van Uithoorn voelen zich gezond, ernstige psychische klachten komen in Uithoorn minder vaak voor dan in de rest van de regio. Er is weinig sociale uitsluiting. Ook wordt minder gerookt dan in 2010.

Dat zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016. Maar er zijn ook aandachtspunten: het aandeel inwoners in Uithoorn met matige eenzaamheid is toegenomen, het percentage inwoners met obesitas is hoger dan in de rest van de regio en landelijk. In vergelijking met 2010 zijn er meer valongevallen onder 65-plussers. Dit blijkt uit de gezondheidsmonitor onder inwoners van 19 jaar en ouder die in december is gepubliceerd. De vorige monitor dateert uit 2010.

In Uithoorn komen chronische aandoeningen vaker voor dan in de rest van de regio. In 2010 was dat ook het geval. Bijna de helft (47%; zo'n 10.000 inwoners) van de volwassenen heeft minimaal één chronische aandoening; 27% heeft twee of meer chronische aandoeningen. De drie meest gerapporteerde ziekten zijn: hoge bloeddruk (16%), gewrichtsslijtage (artrose) (14%) en ernstige aandoeningen van nek, schouder, elleboog, pols of hand (10%).

Volwassenen in Uithoorn hebben vaker overgewicht dan elders in de regio. Ruim de helft, ongeveer 11.000 inwoners, is te zwaar. Met name obesitas komt in Uithoorn (16%) vaker voor dan in de rest van de regio en Nederland (14%). Overgewicht is een risicofactor voor het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Positief is dat de helft van de mensen met overgewicht van plan is om af te vallen.