• Kievit

    IVN De Ronde Venen & Uithoorn

IVN houdt vogelexcursie in de Eempolder

UITHOORN De vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen en Uithoorn houdt op zaterdag 7 april een weidevogelexcursie in de Eempolder. Dit fraaie weidelandschap en tevens natuurgebied bestaat uit natte graslanden, brede sloten met slikplaten en meertjes achter de dijk ontstaan door oude dijkdoorbraken. Door het gebied lopen verharde paden en wegen waar vanaf de vogels uitstekend waar te nemen zijn.

De polder wordt beheer door Natuurmonumenten en is extra geschikt gemaakt voor weidevogels die hier graag komen broeden. De wintergasten zijn mogelijk reeds vertrokken, maar aanwezig zijn nog de grote zilverreiger, Canadese ganzen en zwanen.

De zomergasten zijn inmiddels al aangekomen, zoals de grutto, de kievit, de scholekster, de tureluur en mogelijk de graspieper. Ook komen er vele soorten eenden voor in dit gebied. Verder zijn verrassingen altijd mogelijk, aldus de vogelwerkgroep.

Deelname aan de vogelexcursie is gratis, aanmelden is niet nodig. Deelnemers vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. De vogelwerkgroep verwacht rond 12.30 uur weer terug te zijn. Per auto meerijden is mogelijk.

Deelnemers wordt aangereden waterdichte schoenen of laarzen aan te trekken en om een verrekijker, een vogelgids en iets te drinken mee te nemen. Er gaan ook telescopen mee waardoor ook meegekeken kan worden. Excursieleider is Ton Koekenbier. Voor meer informatie: 06-5754.2288.