• De Hoge Dijk

    IVN De Ronde Venen en Uithoorn

IVN Vogelexcursie naar De Hoge Dijk

UITHOORN De vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen en Uithoorn houdt op zaterdag 6 oktober een excursie naar De Hoge Dijk in Abcoude. Dat is een voor vogels ideaal klein natuurgebied onder de rook van Amsterdam met rietmoerassen, bos, struweel, een waterplas en sloten. Er kunnen verschillende eendensoorten aangetroffen worden zoals krakeenden, dodaarsen, wilde eenden, kuifeenden, misschien al smienten, verder futen en meerkoeten. In de bomen en struiken zijn vinken, putters, mezen te zien en misschien ook goudhaantjes en sijsjes, een specht of ijsvogel. Deelnemers moeten om 8.30 uur verzamelen bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis en keren daar rond 12.00 uur terug. Per auto meerijden is mogelijk. Deelnemers wordt aangeraden waterdichte schoenen aan te trekken en iets te drinken en een verrekijker mee te nemen. De excursie is gratis. Aanmelden is niet nodig. Informatie: Peter Betlem 06-5374.3460. Voor andere activiteiten zie: http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn