Jan Hazen 'trekt' lijst van VVD

UITHOORN De VVD Uithoorn-De Kwakel heeft Jan Hazen uitgekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, dat is over krap drie maanden. Hazen volgt Nick Roosendaal op die, na vele jaren, een stapje terug doet. Daarmee is wat de lokale VVD betreft de verkiezingsstrijd begonnen.

Jan Hazen is sinds 2010 lid van de VVD-fractie van de Uithoornse gemeenteraad. Daarnaast is hij voorzitter van de Commissie Organiseren en lid van de Commissie Wonen en Werken. Hazen is 58 jaar oud en woont sinds 1985 in Uithoorn, waarvan de laatste jaren in de wijk Achter de Kerk in De Kwakel. Hij is getrouwd en vader van twee, inmiddels volwassen kinderen. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de Nederlandse Douane in Amsterdam. Naast de lokale politiek heeft hij tuinieren en bezoeken van popconcerten als hobby.

BEKENDEN Andere namen op de kandidatenlijst zijn bekenden zoals Marcel van Haren, Rebecca Sterrenberg en Marvin Polak, maar er staan ook nieuwe kandidaten op. Met de nieuwe gezichten van Nick Bergman, Michael Broertjes en Daan Egberts wil de lokale VVD een flinke vernieuwing en verjonging doorvoeren. Bijna alle wijken van Uithoorn en De Kwakel zijn daarbij vertegenwoordigd.

De leden van de VVD-afdeling Uithoorn-De Kwakel hebben tevens het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het draagt de titel 'Goed, veilig en betaalbaar wonen in de buurt van de grote stad'. In dat programma ligt een grote nadruk op het wonen in Uithoorn en De Kwakel.

OZB Het verkiezingsprogramma begint met een écht VVD-onderwerp: de OZB. In het programma geeft de VVD aan de afgelopen jaren enkele malen genoodzaakt te zijn geweest om in te stemmen met een verhoging van de OZB (Onroerende Zaakbelasting). Reden hiervoor was de financiële positie van de gemeente. In het programma staat: 'De VVD wil geen verdere verhogingen meer, zeker nu het economisch weer meezit. Zodra de financiën het toelaten dient de OZB verlaagd te worden.'

SCHEEFWONEN De VVD wil verder dat het scheefwonen wordt aangepakt: mensen die sociale huurwoningen bezetten terwijl ze voldoende inkomen hebben om een duurder huis te kunnen betalen. 'Zodra er oplossingen zijn voor het scheefwonen, wordt het aantal gesubsidieerde, ofwel sociale huurwoningen, in onze gemeente afgebouwd naar een niveau dat past bi de lokale inkomensverdeling en dus de werkelijke behoefte.' De VVD wil vooral de vrije huursector stimuleren. Daarnaast wil de VVD meer mogelijkheden voor starters op de woningmarkt en meer plekken in Uithoorn bestemmen voor woningbouw, ook plekken die nu een andere bestemming hebben. Ook denkt de VVD hiervoor aan 'onbenutte ruimte' achter lintbebouwing, zoals langs de Boterdijk in De Kwakel. Een andere mogelijkheid voor uitbreiding van woonruimte ziet de VVD in woonarken.

De complete kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma staan op uithoorn.vvd.nl.