• Manetlzorg & Meer

Jonge mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning

AMSTELLAND Jonge mantelzorgers hebben behoefte aan meer ondersteuning. Dit blijkt uit een groot onderzoek onder 71 jonge mantelzorgers in deze regio.

De resultaten zijn onlangs tijdens het Symposium Jong & Zorgend gepresenteerd. Nog niet eerder is in Nederland op deze schaal, met persoonlijke en intensieve gesprekken, onderzoek gedaan naar wat jonge mantelzorgers belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Het symposium, waar zo'n 150 mensen uit de zorg, onderwijs, gemeenten en jonge mantelzorgers op af kwamen, is georganiseerd door Mantelzorg & Meer en een aantal gemeenten, waaronder Uithoorn. Onder 71 jongeren is onderzocht welke problematiek jonge mantelzorgers ervaren en hoe zij in de toekomst het beste ondersteund kunnen worden.

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van deze jongeren behoefte heeft aan ondersteuning. Er is niet direct behoefte aan praktische ondersteuning, maar meer aan coaching voor het hele gezin en contact met leeftijdgenoten die in dezelfde situatie zitten. Dit kan bijvoorbeeld via een Whats-app groep. Ook hebben jongeren aangegeven dat ze een website zouden willen met alle informatie bij elkaar.

,,Zorgen voor een ander is natuurlijk hartstikke mooi en je leert er ook van. Maar het is ook zwaar, het kost veel energie en tijd. En je hebt als jongere ook andere dingen aan je hoofd. School, vrienden, uitgaan. Het is goed dat nu onderzoek is gedaan naar waar jonge mantelzorgers behoefte aan hebben. Nu kunnen we gerichter kijken naar hoe we deze groep het beste kunnen ondersteunen," aldus de Uithoornse wethouder Ria Zijlstra.

Eén op de vijf jongeren is een mantelzorger. Een inwoner is een jonge mantelzorger als er bij de jongere thuis iemand langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Een voorbeeld is een zusje met een spierziekte, of een moeder die vaak somber is. Het kan zo zijn dat de jongere daarom meer moet meehelpen thuis. Dit heeft een grote impact op een jongere. Het is daarom belangrijk om te weten wat jonge mantelzorgers belangrijk vinden bij eventuele ondersteuning.

Het project Jong & Zorgend is een initiatief van Mantelzorg & Meer en de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer. Zij hebben samen met een grote groep jongeren de krachten gebundeld om de behoeften van jonge mantelzorgers in kaart te brengen. Inmiddels hebben 71 jongeren meegedaan met de interviews. Samen met de jongeren is Mantelzorg & Meer met kleine groepjes in gesprek gegaan met het doel om goed te brainstormen over oplossingen. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 openbaar gemaakt, zodat ook andere gemeenten en organisaties kunnen leren van de bevindingen. Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie: www.jongenzorgend.nl.