• Walter Busse adviseert gemeente over groenbeleid.

    Robert Joore

Kettinggesprek Walter en Josien: 'Altijd met planten bezig'

UITHOORN Bij Walter en Josien Busse draait alles om de natuur. Ze zijn verantwoordelijk voor de heemparken in Amstelveen. Ze inventariseren planten en zijn gids bij Alpenbloemenreizen. Met de Groengroep geeft Walter advies aan de gemeente over het groen. Vorige week vroeg René Wolbers welke kansen er gecreëerd worden voor insecten.

"De biodiversiteit verdwijnt en dat komt door bezuinigingen. In de Groengroep Uithoorn zitten mensen met veel kennis en wij willen de gemeente adviseren. Vroeger hadden we vaste teams in de wijken. Nu wordt het beheer van het groen uitbesteed en hebben de medewerkers geen affiniteit meer met de wijk. Het draait om geld. Door een goed maaibeleid kan de biodiversiteit worden vergroot. Ze moeten maaien en het dan afvoeren, anders krijgen de sterke soorten de overhand. Ook belangrijk is de grondsoort. De bodem is de basis. Kies geschikte beplanting bij de grondsoort."

U werkt in de heemparken?

"Mijn vrouw en ik werken allebei bij de gemeente Amstelveen. Ik ben voorman bij de heemparken en Josien is beheerder van de heemkwekerij. In het park hebben we vierhonderd soorten planten. Sommigen zijn zeldzaam. Het is een openbaar openlucht museum. Het Jac. P. Thijssepark en De Braak zijn uitgeroepen tot Rijksmonumenten. Ik geef ook les op hogere tuinbouwscholen. Van mij leren ze geen boekenwijsheid, maar ik vertel over de praktijk."

Geeft u ook rondleidingen?

"Ik geef heel veel rondleidingen. In de heemparken zeker veertig per jaar. Twee jaar geleden ben ik begonnen met rondleidingen door de woonwijken in Uithoorn. Het is leuk om bewoners hun wijk door een andere bril te laten bekijken. Onlangs was ik in de Legmeer en daar liepen 42 mensen mee. Mensen zijn heel enthousiast. Sommigen vroegen of we het niet elke week kunnen doen. Ik ben ook gids bij een alpenbloemenreis naar Zwitserland samen met Josien. Dit jaar gingen er 46 mensen mee. We gaan eind mei, begin juni voordat de Alpenweides gemaaid worden. Dan moet je het gras zoeken tussen de kruiden. Familiehotel Clarezia regelt alles voor deze wandelreis."

Doet u nog andere dingen?

"Wij tellen planten voor Floron. Zij inventariseren planten in Nederland. Je kunt intekenen en in een hok van een kilometer bij een kilometer planten tellen. We hebben vorig weekend twee hokken gedaan. Dat doen we twintig weekenden per jaar. Vroeger zag je in Rome totaal verschillende planten dan in Amsterdam, maar nu zijn er veel dezelfde soorten. Dat komt door de opwarming van de aarde. Ik heb de Fijne Ooievaarsbek gezien, die groeit maar op een paar plekjes in Nederland. Mijn wens is om ooit de Waterlobelia te zien."

Draait alles om planten bij jullie?

"We zijn altijd met planten bezig. Ik kijk altijd met die bril op, zelfs tijdens onze vakanties. We zijn de hele wereld over geweest. Van hoog in de Andes tot de grootste wetlands. Dan ga ik geen planten tellen, maar dan gaan we voor het ecosysteem. Dan verwonderen we ons over de diversiteit en hoe complex het is. Hoe meer je ervan weet, hoe verbaasder je erover bent. Ik vind het leuk om mijn kennis te vergroten. Pas zag ik drie soorten bermzegge, terwijl je normaal een keer in de vijf jaar één van de bermzeggen ziet. Daar word ik vrolijk van."

Waarom vindt u de natuur zo belangrijk?

"Mensen moeten zuiniger zijn op hun leefomgeving. Waarom gooien mensen rotzooi op straat, vernielen ze bushokjes of spuiten ze graffiti? Wat hebben wij over voor een fijne leefomgeving? Groen mag best iets kosten. Door bomen in een straat daalt de temperatuur zes graden en het werkt geluiddempend. Planten in de tuin zorgen voor insecten en als het regent kan het water weg. Wees zuinig op de natuur in Uithoorn."

Heeft u nog andere hobby's?

"Ik ben al vijftien jaar lid van een leesclub. De club bestaat uit zeven personen. Ieder kiest drie boeken uit. Van de bibliotheek krijgen we een koffer met zeven dezelfde boeken. Na zes weken bespreken we het boek met elkaar. Onze club bestaat uit drie mannen en vier vrouwen. Mannen lezen anders dan vrouwen. Een persoon bereidt de vragen voor en vertelt iets over de schrijver. Op deze manier kun je zoveel mogelijk uit een boek halen. Het kan zelfs zo zijn dat voor en na de leesclub je mening over een boek verandert. Ik lees vooral voor de stijl, al is de inhoud natuurlijk ook belangrijk."

Wie wilt u voor volgende week vragen?

"Wim Bax. Hij is lid van het opleidingsteam voor natuurgidsen van de IVN. Ik wil hem vragen waar hij de tijd en zin vandaag haalt om daar anderhalf jaar mee bezig te zijn?"

Conny Vos