• KNOTGROEP UITHOORN

Knotgroep begint met hooien

UITHOORN Het seizoen van knotten van wilgen begint, maar de Knotgroep Uithoorn richt zich eerst op het hooien van riet. Zaterdag 7 oktober worden de rieteilanden langs het Zijdelmeer aangepakt.

Stroken wuivend riet worden steeds zeldzamer, zeker binnen de bebouwde kom. De Knotgroep Uithoorn helpt eens per jaar het gemaaide riet te hooien en het op hopen te leggen langs de Boterdijk. Daar wordt het dezelfde ochtend door een vrachtauto opgehaald. De bedoeling is de kwaliteit van het riet op peil te houden en om andere planten die van deze schrale ondergrond houden te stimuleren. Verder wordt zo voorkomen dat het riet dichtgroeit met zaailingen van berken en elzen, en met bramen en brandnetels.

De Knotgroep verzamelt zaterdag om 9.00 uur bij de Werkschuur op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan. Met hark, hooivork gaan de vrijwilligers de rietlanden over, die een paar dagen eerder gemaaid zijn door de maaiploeg van Landschap Noord-Holland. Om 13.00 uur eindigt het werk met een pittige kop soep. Halverwege is er koffie met koek.

Iedereen die wil meehelpen is welkom. Het is wel verstandig om stevige schoenen of laarzen aan te trekken, want het kan nat zijn. Ook is het gewenst zelf een beker en lepel mee te brengen. De knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Voor meer informatie bij Bert Schaap, 0297-565.172 of via www.knotgroepuithoorn.nl.