• Knotgroep Uithoorn

Knotgroep Uithoorn begint seizoen met hooien riet

UITHOORN Knotgroep Uithoorn begint het seizoen zaterdag 6 oktober met het hooien van riet in de rietlanden langs het Zijdelmeer. De Knotgroep helpt eens per jaar door het gemaaide riet te hooien en het op hopen langs de Boterdijk te leggen. Daar wordt het dezelfde ochtend door een vrachtauto opgehaald. De Knotgroep helpt zo mee om de kwaliteit van het riet op peil te houden en om ook andere planten te stimuleren die van deze schrale ondergrond houden. Ook wil de groep voorkomen dat deze spaarzame percelen riet dicht groeien met zaailingen van berken en elzen, en met bramen en brandnetels. Iedereen die een ochtend actief wil zijn in de natuur in Uithoorn is welkom.

De Knotgroep verzamelt zich op 6 oktober om 9.00 uur bij de Werkschuur op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan. Met hark, hooivork en draagberrie gaan de deelnemers de rietlanden over, die een paar dagen eerder gemaaid zijn door de maaiploeg van Landschap Noord-Holland. Om 13.00 uur wordt er gestopt met wreken en een pittige kop soep genuttigd. Halverwege de ochtend is er koffie met koek. De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap.Stevige schoenen of laarzen zijn nuttig, want het kan nat zijn. Ook roept de Knotgroep op om zelf een beker en lepel mee te nemen (voor de soep).

Voor meer informatie: Bert Schaap via 0297-565172 of www.knotgroepuithoorn.nl .