• Ondertekening van prestatieafspraken.

    Gemeente Uithoorn

Komende 4 jaar meer aanbod in middensegment woningmarkt

UITHOORN De gemeente, Eigen Haard en Huurdersvereniging Uithoorn- de Kwakel (HUK) willen de komende vier jaar het aanbod van huurwoningen in het vrije segment verhogen. Dat aandeel moet groeien van 6 procent nu tot uiteindelijk 12 procent. Hiermee moeten vooral mensen met een inkomen tot 45 duizend per jaar worden bediend. Deze groep komt niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en het is voor hen moeilijk om een woning te kopen.

Daarnaast zetten de drie partijen in op een goede spreiding van sociale huurwoningen over de gehele gemeente. Dit zijn de partijen overeengekomen in de prestatieafspraken 2018-2022. Woensdag worden tijdens een commissievergadering de afspraken besproken.

In de prestatieafspraken wordt de huidige situatie op de woningmarkt beschreven. De woningvoorraad in Uithoorn omvat ruim 12 duizend woningen. De woningvoorraad bestaat voor 35 procent uit corporatiehuurwoningen. Naast de sociale huurvoorraad van corporaties heeft Uithoorn 8 procent particuliere verhuur (waarvan 3 procent sociaal) en 57 procent koopwoningen. De genoemde percentages zijn gebaseerd op cijfers uit 2015. In vergelijking met omliggende gemeenten zijn in Uithoorn relatief veel grondgebonden eengezinswoningen in de koopsector.

Voor jongeren en starters is het lastig om aan een (huur)woning te komen in Uithoorn en De Kwakel. Een woning kopen wordt steeds moeilijker voor starters. Maar ook op de huurmarkt komen ze er niet tussen. Wat betreft de sociale huur heeft dit vooral te maken met hun korte inschrijvingsduur.

Volgens de prestatieafspraken is de voorraad aan sociale huurwoningen in de gemeente hoger dan de doelgroep voor deze woningen. Die bestaat uit huishoudens met een inkomen tot 36.165 euro. Echter, vanwege het kleine aantal woningen dat vrijkomt en het hoge percentage scheefwoners, blijft de druk op de woningmarkt hoog. Vooral voor de groep woningzoekenden tot 45 duizend euro is het lastig om snel een geschikte woning te vinden. Voor deze mensen is het ook moeilijk een woning in de gemeente te kopen.

Daarom willen de drie partijen de beschikbaarheid van woningen voor deze doelgroep de komende jaren verbeteren. Dat willen de partijen doen door het aanbod van huurwoningen met een huur tot 900 euro te vergroten. Dat gebeurt door woningen vanuit de sociale huur te liberaliseren. Tegelijkertijd worden er nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd voor inkomens onder de 36.165 euro.

Naast de ambitie om de beschikbaarheid te vergroten, streven partijen ook naar een zo goed mogelijke spreiding van sociale huurwoningen over de gemeente. Deze spreiding is gewenst om huurders keuzevrijheid te bieden (verschillende wijken om uit te kiezen). Anderzijds worden volgens de partijen zo ook leefbaarheidsrisico's beperkt. 'Omdat de doelgroep van corporaties steeds meer uit kwetsbare huishoudens bestaat, is het wenselijk om grote concentraties van sociale huur in één wijk te voorkomen.' Daarom moet in wijken waar het aandeel sociale huurwoningen relatief hoog is, dit aandeel naar beneden. In wijken met weinig sociale huurwoningen kan dit aandeel omhoog.

Naomi Heidinga