• Evert Prinssen van Ons Uithoorn bij de laadpaal in de Rietgans.

    Naomi Heidinga

Laadpalen in Uithoorn: inwoners informeren of niet?

UITHOORN Nu het aantal elektrische auto's toeneemt in Nederland, stijgt de behoefte aan oplaadpunten. Vooral mensen die hun auto niet op eigen terrein kunnen parkeren, zijn afhankelijk van openbare oplaadpunten. In Uithoorn komen steeds meer oplaadpunten in wijken. Bij een geschikte plek voor deze laadpalen wordt gekeken naar een aantal criteria. Met bewoners wordt echter niet overlegd. Ons Uithoorn ziet dat graag anders.

Naomi Heidinga

,,We zijn benaderd door mensen uit de Rietgans," aldus Evert Prinssen, burgerlid voor Ons Uithoorn. ,,Ze vonden het vreemd dat er zomaar een laadpaal in hun straat werd geplaatst, zonder hen daarin te kennen. Ook vonden ze het ongelukkig om twee parkeerplekken voor elektrische auto's te reserveren, terwijl de parkeerdruk in de straat al hoog is."

Ons Uithoorn stelde vragen aan de gemeente naar aanleiding de situatie in de Rietgans. De partij wilde onder meer weten of bewoners voortaan niet via een brief op de hoogte kunnen worden gebracht. Op die manier kunnen inwoners namelijk meedenken. De gemeente antwoordt hierop dat het niet wenselijk is om bewoners bij de aanvraag voor een locatie te betrekken met het oogpunt op het zogenaamde nimby-effect (not in my backyard). Volgens de gemeente geldt in alle wijken een zekere parkeerdruk en bovendien zal iemand zonder elektrische auto zich verzetten tegen de plaatsing van een laadpaal, wanneer hij of zij daar zelf geen baat bij heeft.

Voor plaatsing van een laadpaal moet de gemeente een Verkeersbesluit nemen. Deze besluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook terug te vinden op de website van de gemeente.

Prinssen vindt het storend dat bewoners als nimby's worden weggezet. ,,Uithoorn loopt niet voorop wanneer het gaat om participatie. Juist in dit geval lijkt het me niet moeilijk om inwoners voorafgaand te informeren. Er zijn gemeenten die dat wel doen, zoals gemeente Utrecht en De Ronde Venen. Wij vinden participatie belangrijk, al geldt wel: participatie is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Mogelijk was deze plek ook na overleg met bewoners als beste uit de bus gekomen. Maar ze voelden zich dan in ieder geval wel gehoord."

De huidige plek van de laadpaal in de Rietgans kwam volgens de gemeente als beste uit de bus. Niet alleen woont de aanvrager in dezelfde straat, de paal is ook bereikbaar voor andere mensen in de gemeente. De paal is weliswaar niet direct zichtbaar vanaf de weg, wat de voorkeur verdient, maar in het begin van de straat zijn enkel 'langsparkeervakken' met een smal trottoir ernaast. Zou de paal daar worden geplaatst, dan kunnen voetgangers er niet meer langs.

In de beantwoording laat de gemeente weten dat als de raad mee wil denken over de locaties voor laadpalen, dit tot een belasting van het ambtelijk apparaat leidt. Ook wordt de realisatie van de laadpalen vertraagd. Prinssen vindt het flauw dat de gemeente over de belasting van het ambtelijk apparaat begint. ,,Wanneer je mensen erbij betrekt, leidt dit wellicht tot minder bezwaren. Juist bezwaarschriften zijn een belasting voor de gemeente." Of andere partijen dezelfde mening zijn toegedaan, moet 12 februari blijken tijdens een commissievergadering.